Vložil lake, 6. Červen 2014 - 18:51

Pane P_V, poněkud Vás poopravím ohledně navržené novely zákona č. 406/2000 Sb. Žádná povinnost se přece nikam nepřesunula.

Dosavadní (neurčitá a nesrozumitelná, tedy neplatná) povinnost vybavit vnitřní prostory budov „přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebilelům“ má být zrušena bez náhrady – nikoliv „přesunuta“.

Tvůrci zákona se chystají zavést jinou, novou povinnost (tentokrát nesplnitelnou, tedy zjevně nerozumnou) "… vybavit (…) vnitřní tepelná zařízení budov měřiči spotřeby tepla, chladu a teplé vody způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Tato nová povinnost je ovšem prakticky nerealizovatelná pro neúměrné finanční náklady a technické obtíže. O tom jsem vícekrát psal: Vybavit každou trubku TUV, každý radiátor a každý kus stoupacího potrubí vlastním kalorimetrem (s čidly na obou trubkách) je absurdní megalomanský nápad. Nikdo toto nebude realizovat. Snad vyjma domů, kde je to možné: to jsou pouze ty domy, které mají rozvod tepelné energie od počátku projektovaný na jediný vstup a jeden výstup pro každý byt.

Indikátor topných nákladů NENÍ měřič tepelné energie, i kdyby si všichni ouředníci na ministerstvu vzájemně otiskli svá razítka na obě půlky zadků. Viz http://fsi.imeg.cz/34725.jpg.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.