Vložil Monna, 27. Prosinec 2013 - 18:35

Souhlasím, rozúčtování podle spoluvlastnických podílů mi připadá spravedlivější – aby ten, kdo má větší podíl na společné věci, nesl také poměrné vyšší náklady na její správu, provoz a opravy.

Podobně se k tomuto tématu také vyjadřoval p.Pavel v březnu 2013, přikládám jeho dopis KANCLu s odpovědí.

http://www.portalsvj.cz/…0–2-podle-ms

Bohužel ale v důvodové zprávě k NV 366/2013 je uvedeno k § 17 : Náklady, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky, resp. s velikostí spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech (účtování o platbách vlastníků jednotek, správní činnost prováděná členy výboru SVJ, zaměstnanci SVJ nebo smluvním správcem, vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek) jsou činnosti stejně pracné a nákladné ve vztahu k malé i velké jednotce, tedy jsou v podstatě shodné pro každou jednotku. Proto se tyto náklady, blíže specifikované v návrhu nařízení rozvrhnou na každou jednotku ve stejné výši. Ustanovení návrhu nařízení vlády navazuje na § 1180 odst. 2 NOZ.

Chápu to tedy tak, že toto ustanovení je bohužel kognitivní a budeme se tomu muset přizpůsobit, i přesto že zvýhodňuje vlastníky větších bytů vůči vlastníkům menších bytů. Monika

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.