Vložil Neználek' (bez ověření), 23. Prosinec 2013 - 22:25

…náklady, uvedené v NOZ a v nařízení vlády č. 366 jsou náklady vlastní činnosti právnické osoby…“ „…provedení odečtů z poměrových měřidel by měli vlastníci hradit paušál za odečet jednoho měřidla…

 • ad §17 / b / část-1 (Vaše první odrážka)
  tak by tomu mělo být již nyní, jenomže třeba u nás dělá tuto činnost externí firma, která ji dělá dle smlouvy pro SVJ. Nevím jak by se dal vlastníkem-jednotlivcem napadat obsah takové smlouvy (mezi SVJ a firmou) která zajišťuje i jiné činnosti nesouvisející se správou ale které SVJ jako správu účtuje a vlastník ji ale není povinen SVJ hradit?

 • ad §17 / b / část-2 (Vaše druhá odrážka)
  možná ti „zflámovanci“ předpokládali, že měřidla vod jsou v bytě většinou jen dvě (TV a ST), takže počítat tento náklad na jednotku se pak jeví jako „zanedbatelné zjednodušení“

  Naproti tomu nezanedbatelná nerovnost je, že zákon 67/2013 přikazuje rozúčtovat provozní náklady výtah podle počtu osob, a ne podle „dopravní vzdálenosti“ – což je kritérium odpovídající zdravému rozumu: kdo se veze dále, zaplatí více. Kdo se nechce vést, kluše pěšky.
  Ano, je nice to have: rozpočet nákladu na odečet na každé jedno měřidlo vody extra. Nu, jenže každý den není svátek a tak se ke stavu „nice to have“ musíme dostat aproximací „přes byt“. Vemte to tak, že doposud to bylo zahrnuto → v nákladech na správu domu (§15/1 ZoVB) kde na to protiústavně doplácely velké byty.

 • ad §17 / b / část-3 (Vaše třetí odrážka)
  Které náklady to jsou, nyní upřesňuje v §17/a,c,d,e a §17/b/IRTN což je snad dobře. Uvést bez upřesnění cit. „Na všech ostatních …“ – není správně. (IRTN nejsou měřidla určující míru osobního odběru a ani jejich ODEČET ani jejich POŘÍZENÍ by tedy neměl být náklad počítaným do SLUŽEB)

 • (a nelze zapomenout na) ad §1180/2 NOZ cit. „Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení…
  Ono je totiž zjevné, že pojmy „ZAJIŠŤOVAT činnosti“ a „ČINNOSTI správy domu“ nejsou totožné
  stejně jako na jakékoliv faktuře: máte zvlášť „práci“ a zvlášť „materiál“.
  A „práce výboru“ zkrátka není „majetkem“ dle čl.11 LZPS, že.
  „ODMĚNA“ osob/firem (zahrnutých dle §1190 NOZ) je tedy SLUŽBOU (v ZoSL neuvedenou) a nikoliv „materiálem“ tudíž „správou domu“ → bude dle NOZ poskytována adresně:
  1. rozúčtování „ODMĚN“ (zahrnovanou pod §15/1 ZoVB) „po podílech“ bylo nahrazeno …
  2. … rozúčtováním „po bytech“, protože…
  3. … rozúčtování „po osobách“ by …
   • …většina SVJ zjednodušila ztotožněním s počtem osob uvedených v KN nebo s agresivnějším: dynamickým počtem dle §2/g ZoSL
   • …vneslo nový, potenciálně sporový, dynamický prvek do výše úhrad SVJ-externí správce a SVJ-členové výboru.
    Oba subjekty by se pak snažily určit počet osob co nejvyšší. Teď již chápu, proč jste zde tak horoval pro „vyvratitelnou právní domněnku“ tj. aby příjemce služeb musel poskytovateli vyvracet jeho snové domněnky o počtu rozhodných osob namísto toho, že je pro tuto hodnotu určující §12 ZoSL.

Neználek'

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.