Vložil Neználek' (bez ověření), 17. Listopad 2013 - 3:16

Vložil lake, 16. Listopad 2013 – 12:38
Zákon neříká, že by počáteční počet měl být ten, který je nahlášen vlastníkem jednotky…


 • Ne, takto výslovně. Ale neříká ani, že by měl být určován „vyvratitelnými právními domněnkami“ poskytovatele služeb.
  §12 zák. 67/2013
  Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování
  Z definice Vyvratitelné právní domněnky je zřejmé, že pokud NENÍ SKUTEČNOST ZNÁMA, lze skutečnosti „předpokládat“. Známa není, pokud ji vlastník prokazatelně – písemnou formou – neoznámí SVJ – viz. §12. Pakliže tedy vlastník svou povinnost dle §12,
  • SPLNÍ, není zde žádný prostor k aplikaci Vašich snů o „vyvratitelných domněnkách“
  • NESPLNÍ, aplikuje SVJ ve vyúčtování sankci dle §13/1

  V jiné definici právní domněnky je uvedeno, že cit. „právní domněnka prokázané skutečnosti ustoupí“. Prokázanou skutečností, zde může být pouze písemné oznámení dle §12 a vyvratitelná právní domněnka dle §2/g/2 je tedy vyvrácena oznámením vlastníka dle §12.

  • Jakýkoliv jiný způsob „vyvracení“ ze zákona 67/2013 neplyne.
  • chtěl li by někdo mást tvrzením, že „skutečností“ není oznámení dle §12, pak by měl odpovědět na otázku jak by se vůbec §12 uplatňoval, pokud „skutečnost“ pro §2/g/2 byla dána jen osobními „nevyvratitelnými“ domněnkami poskytovatele služeb
   Vložil lake, 16. Listopad 2013 – 9:58
   Předseda: Jistě ne, … znáte to. Rodina většinou bydlí pohromadě. Pět osob, třípokojový byt, vídám zde Vás i Vaši paní, děti chodí do školy a ze školy…
   souhrně lze tento pohled označit jako prokázání „…svědectvím „pana Kamery“ nebo „pana Čipa“ nebo paní „STBákové“ či znaleckým soudem pana „Chmatáka“…“. Je zřejmé že ani jeden jmenovaný způsob nenahrazuje písemné oznámení příjemce služeb dle §12.
Je nutno tedy uzavřít následujícím:
§2/g/2 je informace určená pro
 • příjemce služeb, kde mu definuje jak má stanovit „počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb“
§12 stanovuje
 • příjemci služeb co oznámí poskytovateli.
 • poskytovateli služeb, že se touto informací musí řídit.
§13/1 pak dopadá
 • na příjemce služeb pokud nesplní svou povinnost dle §12 ukládající mu oznámit změnu v počtu osob
 • na poskytovatele služeb pokud nesplní svou povinnost dle §12 ukládající mu hodnotu se kterou se seznámil v souladu s oznámením dle §12 nepoužije …a bude nadále dětinsky trvat na svých „nevyvratitelných“ právních domněnkách

Neználek'

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.