Vložil lake, 1. Září 2013 - 18:08

Pan Pavel napsal o uvedení prvních členů výboru ve stanovách: „Nejspíše jde o pouhý rozmar právních neumětelů, kteří tento nesmysl vytvořili v touze po maximální diskontinuit[ě].“

Pane Pavle, nejde ani o nesmysl, ani o rozmar. Spíše se jeví, že ani pan Čech, ani Vy jste neporozuměli kdo je adresátem právních norem v části o bytovém vlastnictví.

  • Část NOZ o bytovém vlastnictví je určena pouze pro právnické osoby SVJ(2012), které jsou v NOZ nově definovány. Současná SVJ(2000) k této speciální části NOZ nepřihlížejí – netýká se jich. Nemají samozřejmě žádnou povinnost měnit své stanovy.
  • Z toho důvodu je uvedení prvních členů výboru do stanov SVJ(2012) naprosto logické: tato SVJ se zakládají přijetím stanov a jejich součástí je povinně i složení prvního statutárního orgánu.
  • U SVJ(2000) probíhá vše jinak: tato SVJ vznikají ze zákona, bez ohledu na neexistenci statutárního orgánu. Ten je volen dodatečně později na první (či další) schůzi shromáždění a nezapisuje se do stanov.

Zdánlivý rozpor tedy vůbec rozporem není. Obsah této části NOZ se použije pouze pro nová SVJ a tam přece žádný rozpor nevzniká.

Pokud se ovšem někdo mylně domnívá, že tato ustanovení se mají nějak násilím použít pro zcela jinou právnickou osobu SVJ(2000), pak samozřejmě dojde k absurdním závěrům, zjevně nerozumným a rozporným s ústavou. Právě toto se přihodilo panu JUDr. Čechovi i Vám. Chyba není v samotném NOZ, nýbrž ve vadném výkladu v rozporu se zněním NOZ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.