Vložil lake, 1. Září 2013 - 1:41

Pane Pavle, soudím, že se mýlíte. Pokud pouze citujete vadné názory právníků, budiž. Pokud se pouštíte do protiprávních výkladů, pak zde zbytečně strašíte.

Není pravda, že by současná SVJ měla povinnost přizpůsobovat své stanovy speciálním ustanovením o bytovém vlastnictví (to je část NOZ od § 1158 do § 1222). Tvrzení v tomto smyslu jsou nepravdivá. Celá tato část NOZ je určena pro jiné právnické osoby, které dnes neexistují. Zato nynějších SVJ, vzniklých na základě zákona č. 72/1994 Sb. je celkem 55000 a může jim být lhostejné, co NOZ praví o právnických osobách, které budou teprve vznikat od 1. ledna 2014.

Doložte prosím citací z některého celostátně platného právního předpisu, že současná SVJ(2000) mají zákonnou povinnost přebírat ustanovení NOZ, která se týkají úplně jiných jednotek, jiné právnické osoby, vznikající jiným způsobem, a provádějící jinak definovanou správu právně odlišných domů.

Že současná SVJ si MOHOU do svých stanov přidat podle svého rozhodnutí právní normy z části NOZ o bytovém vlastnictví – to je samozřejmé a nikdo to nepopírá. Tvrzení, že současná SVJ tak MUSÍ učinit (dokonce prý do určitého data!) je nepravdivé.

Jiná věc jsou ostatní ustanovení NOZ. Zde určitě jsou záležitosti, které bude SVJ(2000) povinno brát v úvahu a jednat podle nich. Namátkou uvádím:

  • povinnosti právnické osoby vůči státu,
  • povinnosti při zápisech do rejstříku a veřejného seznamu a odlišnosti s tím spojené,
  • smluvní vztahy s dodavateli, zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami atd.
  • nově konstituovaná (dnes neexistující) odpovědnost členů statutárního orgánu za škodu způsobenou při výkonu funkce,
  • atd.

Nemá však smysl zabývat se speciální částí NOZ o bytovém vlastnictví. S tím nemají současná SVJ vůbec nic společného. A nikdy nebudou mít, pokud se sama netransformují na právnickou osobu SVJ(2012) podle NOZ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.