Vložil lake, 3. Srpen 2013 - 9:39

Pan Dotaz tvrdil, že „jednotky ve výpisu jsou dostupné i bez CAPTCHy“. Toto je nepravdivé. Pojem „výpis“ je definován v § 6 vyhlášky. Není to pouhý seznam čísel jednotek v domě, jak se snad domníval pan Dotaz. Cituji:

162/2001 Sb. §6 odst. 3
(3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu ručně, mechanicky, reprograficky nebo automatizovaně vyhotovený
a) výčet parcel a staveb nebo jednotek vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z dalšího práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru,
b) výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory,
c) kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.
(4) Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) je označen jako „Výpis z katastru nemovitostí“.

Z uvedeného je zřejmé, že pouhý seznam čísel jednotek (který lze dnes získat přes web nahlížením bez CAPTCHy) NENÍ výpisem jednotek.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.