Vložil admin, 3. Srpen 2013 - 1:43

Nevím, který konkrétní názor máte na mysli.

  • že přístup prostřednictvím webu nahlizenidokn­.cuzk.cz je dálkový přístup do katastru ve smyslu zákona? Nesouhlasím.
  • že stažení seznamu vlastníků pro vlastní potřebu SVJ je šířením ve smyslu zákona? Nesouhlasím.
  • že nahlížet lze bezplatně pouze v prostorách k tomu určených a jen v úřední době? Nesouhlasím.
  • že lze seznam jednotek získat bez opisování kódu captcha. Souhlasím.
  • že údaje (dříve) stahovaná programem Hlasování SVJ nepatří mezi vybrané údaje, které je možné získat bezplatným nahlížením? Nesouhlasím.

Jak jsem napsal výše, u stahování dat vidím problém v podmínkách zakazující automatizovaný přístup (s výhrůžkami blokací při neuposlechnutí).

Zákon bohužel nestavuje minimální komfort nahlížení do katastru. Již v minulosti bylo získání seznamu vlastníků jednotek spolu se spoluvlastnickými podíly pro potřeby přípravy a vyhodnocení hlasování SVJ velmi pracné (zvláště v případě SVJ s větším množstvím jednotek). Přitom jde o zcela legitimní účel, ke kterému katastr nemovitostí slouží (ochrana práv k nemovitostem). Kdyby ČÚZK nabídl možnost získat tyto vybrané údaje v nahlížení pohodlně ve webovém prohlížeči, tak by nebylo třeba žádného pomocného software pro stahování seznamu vlastníků pro účely hlasování. ČÚZK se ale vydal přesně opačným směrem a to ještě k menšímu komfortu nahlížení. Nyní je to tedy ještě mnohem pracnější a zdlouhavější.

O jakém seznamu mluvím? Přesně o tom, o kterém píšete. Poté, co jste konkretizoval, který seznam máte na mysli včetně postupu, jak se k němu dostat, tak už, pokud vím, pan Lake toto tvrzení nerozporoval.

Ad moderování diskuse: Divím se panu Lake, že má čas, trpělivost a chuť vyvracet Vaše tvrzení včetně odůvodnění. Mezi tvrzení počítám i takové vyjádření, které vyvolá dojem, že to tvrdíte (např. zvýrazněním slov, citací v daném kontextu apod., aniž byste vyjádřil jinak, co tím konkrétně chcete říct). To, že pan Lake moderuje v duchu prospěšnosti, užitečnosti, přehlednosti apod. místo toho, aby striktně gramaticky zkoumal pravidla, která nikdy nemohou přesně popsat zamýšlený smysl, považuji za prospěšné. Ale poznámka k moderování je zde mimo téma, tak už se zde k tomu nebudu dále vyjadřovat (ani odpovídat na Vaše případné další reakce).

admin

(nemám nic proti smazání tohoto příspěvku)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.