Vložil lake, 11. Červenec 2013 - 12:18

Pane martle, že zákon č. 72/1994 Sb. je málo srozumitelný paskvil je zřejmé každému, kdo se podle něj musí řídit. Vítejte na palubě.

Napsal jste: „Není ale jasné, funkci jakých orgánů vlastně plní.“

Podle znění ZoVB je to přece naprosto jasné: společenství má dva orgány, výslovně zmíněné v zákoně:

  • statutární orgán (výbor nebo pověřený vlastník);
  • nejvyšší orgán (shromáždění).

Vzorové stanovy zmiňují další orgány společenství (kontrolní komise nebo revizor), ovšem tyto ani další orgány SVJ nevznikají z pouhé zmínky ve vzorových stanovách.

Napsal jste: „Těžko budou tito vlastníci plnit funkci shromáždění.“

Je bezvýznamné, zda funkci shromáždění budou plnit „těžko“ nebo „lehko“. Prostě ji budou plnit. Stav potrvá přesně do okamžiku, až se vlastníci jednotek probudí a na schůzi shromáždění udělají co jim přikazuje zákon – to jest volba statutárního orgánu a schválení stanov. Dokud budou vlastníci nečinní a neujmou se správy svého majetku, bude jim rozkazovat skupinka vlastníků jednotek vybraná „naslepo“ podle § 9 odst. 9 ZOVB.

Nehodnotím, zda je to dobře nebo špatně. Zákonodárce chtěl nějak zajistit, aby i v případě neochoty či nezájmu vlastníků fungovaly záležitosti domu a aby záležitosti správy nebyly bez jakékoliv kontroly svěřeny do rukou správce, uvedeného v Prohlášení vlastníka budovy.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.