Vložil Petr VV (bez ověření), 12. Červen 2013 - 10:48

našel jsem tento text: NOZ v rámci úpravy vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, obsahuje úpravu bytového spoluvlastnictví (§ 1158 a násl.) a také upravuje společenství vlastníků jednotek, jakožto právní formu právnické osoby (§ 1194 a násl.). NOZ ruší dosavadní zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví by­tů).

Bohužel NOZ ponechává na výkladu, zda stávající vztahy upravené zákonem o vlastnictví bytů a stávající společenství vlastníků jednotek plně přejdou do režimu nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví anebo zda se na ně bude nadále vztahovat zákon o vlastnictví bytů. Přechodné ustanovení v § 3063 NOZ předpokládá souběh právní úpravy podle zákona o vlastnictví bytů a podle NOZ a vylučuje tento souběh v rámci jedné budovy – toto přechodné ustanovení původní vládní návrh NOZ neobsahoval, bylo do něho vloženo až na základě komplexního pozměňovacího návrhu a není provázáno s ostatními přechodnými ustanoveními. I přes neúplnost přechodného ustanovení jím lze zřejmě odůvodnit obecné použití právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů na jednotky vzniklé před 1. 1. 2014. Tomuto výkladu také odpovídá projednávaný návrh nového katastrálního zákona (podle tohoto návrhu mají být předmětem evidence jak jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, tak jednotky podle NOZ) a připravovaný zákon o dani z nabytí věcí nemovitých (vymezuje jednotky tak, aby vyloučil rozdíl mezi jednotkami podle zákona o vlastnictví bytů a jednotkami podle NOZ).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.