Vložil P.V., 5. Červen 2013 - 9:25

Věřme tomu. Jenže jsem zaznamenal i jiný, doufejme že extrémní, názor.

Stanovy jako veřejnou listinu VŽDY s výjimkou uvedenou v NOZ §1200 odst. 3 věta druhá sepisuje notář a VŽDY (pokud zákon nestanoví jinak, např. odst. 3 v případě vzniku SVJ dle ST 990 §26) jsou přijímány všemi vlastníky.

Budu velmi rád pokud další diskutující, obdobně jako pánové Zdenek 22 a Pavel, naleznou dostatečně silné argumenty proti tomuto názoru. Osobně si myslím, že hlavním důvodem vedoucím k mnoha nejasnostem a diskusím nejen o stanovách je to, že při přijímání NOZ se jaksi zapomnělo že desítky tisíc SVJ již existují a nejasnosti zákona se teď snaží „překlenout výkladem“, např. i rozpor mezi § 1198 a 1202. Je zajímavé, když se o KANCLu při vydávání stanovisek vyjadřuje jeho členka jako o „ONI“ nikoliv „MY“. No, jak píše pan Glotzmann, k podávání závazného výkladu právních předpisů je věcně příslušný nezávislý soud.

P.V.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.