Vložil Neználek' (bez ověření), 6. Červenec 2015 - 23:41

„…Pojem „počet osob nehlášený vlastníkem jednotky“ …“

 • je zjevné, že by se místnímu pisálkovi hodily brýle. Napsal jsem „nahlášený“, nikoli „nehlášený“

„…právní domněnka v § 2 písm. g alinea 2 zákona č. 67/2013 Sb.. …“

 • „alinea“ se paragrafu nečísluje. Použití „alinea“ svědčí o nekvalitě a mezerách u pana pisálka.

„…počet osob se stanoví na základě právní fikce, bez ohledu na tvrzení vlastníka…“

 • měl li by být počet osob dle §2/g vykládán poskytovatelem služeb,
  pak by §12 měl, význam toliko šikanózní. Avšak §2/2 NOZ uvádí cit.
  „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu
  a §2/3 NOZ cit.
  „…Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí …“
 • odkaz na „divadelní kus“ je toliko apriorní úsudek (tzn. aniž by se pisálek s posuzovanou věcí seznámil, alespoň po dvou letech). Příjemcům lze doporučit podat reklamaci, neboť následný soud v prvé řadě posoudí nikoli „invenci (fikci) poskytovatele“, ale „zda příjemce splnil svou povinnost dle §12 ZoSL“ a teprve v řadě druhé (a jen pokud se toho bude žalobce dovolávat), zda hodnota nahlášená příjemcem poskytovateli dle §12 byla ve shodě se zněním §2/g/2.

Neználek'

PS: míním, že problematika již byla dostatečně probrána zde a není třeba ji rozdmýchát jen proto, že venku je horko a zjevně jsme v období kdy se zde (na PortalSVJ) nenachází dostatek jiných „masitých“ soust, do kterých by se pan pisálek zakousl a dostatečně si je požvýkal

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.