Stanovy SVJ a zákon 72/94

Vložil Tomáš (bez ověření), 18. Květen 2013 - 11:37 ::

Naše stanovy SVJ byly schváleny v roce 2003 a jsou ještě i po 10 letech v rozporu se zákonem 72/94. Cituji § 15 odst.1 našich Stanov: Člen společenství je povinen hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. Toto znění považuji za nesmyslné a rozporuplné se zněním zákona 72/94.Cituji nesmyslnou část:....... stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modenizace domu, a to poměrně podle velikosti spo- luvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. Nevím který právník nám toto znění navrhl. Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu není v katastru nemovitostí vyčíslena,ale je tam uvedeno, že je dána poměrem velikostí podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. Chci navrhnout změnu ve znění stanov následovně: Člen společenství je povinen hradit stanovené příspěvky spojené se správou domu a pozemku, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. Podle znění našich stanov (v úvodu) jsem v roce 2012 podal reklamaci na vyúčtování záloh za rok 2011 a to proti rozúčtování nákladů odměn správci za bytovou jednotku. Tato reklamace mně nebyla uznána s odůvodněním, že rozúčtování bylo prove- deno dle zákonných norem. Žádal jsem účetní správce o sdělení čísla a data vydání těchto zá- konných norem. Tato moje žádost byla ignorována. Zaslal tedy účetní mail v této záležitosti, ale bylo mi sděleno, že mail byl bez přečtení zrušen. Všechnu tuto korespondenci obdržel i náš výbor. Ten však mlčí k mé reklamaci více jak účetní správce.Tutéž reklamci jsem podal po obdržení vyúčtování i za rok 2012. V reklamaci za rok 2012 požaduji i vrácení reklamované částky za rok 2011 protože tato rekla- mace nebyla správcem prokázána jako neoprávněná. Nesrovnatelně o větší částky se jedná při posky- tování záloh na opravy domu. Podal jsem i na toto reklamaci za vyúčtování záloh za opravy rok 2012.
Předpis Náklady záloha celkem za rok-příklad 10 000 10 000 U ostatních položek poskytnutých záloh jsou proti předpisu vyčísleny rozdíly. Proč tomu tak není u předpisu záloh? Zálohy za rok jsou nesrovnatelně vyšší než skutečné náklady. Nevyčerpaný zůstatek proti zálohám je zřejmě převeden do tzv. „Fondu oprav“. Toto účetování je zřejmě podle vzoru účtování středisek v SBD. Členská schůze nebyla informována o účelu tvorby a ani termínu o čer- pání této zálohy. Z důvodů nesprávnosti v účto- vání a neinformovanosti podal jsem rovněž rekla-maci vyúčtování těchto nákladů ze rok 2012.ˇČle- nové SVJ jsou většinou přestárlí důchodci a jsou lhostejní jak se s jejich fin.prostředky hospoda- ří. Le zřejmé, že se pak při reklamaci cítím jak sám voják v poli. Já to budu muset také zřejmě už nějak dožít. Účetnictví našemu SVJ vede bývalé SBD a to pod střediskem čís. 11. Reklamoval jsem porušování smlouvy o vedení účetnictví ve které je uvedeno, že účetnictví bude vedeno jako podvojné samo- statně pro SVJ.Softwarový program je zřejmě spo- lečný pro všechna SVJ. Jakékoliv změny v účto- vání některého střediska by bylo zřejmě obtížné softwarově řešit. Tomuto se zřejmě správce vyhý- bá. Snažil jsem se podělit o problémy se kterými se v SVJ setkávám. Pokud jsem se vyjádřil srozu- mitelně, je možné že mi někdo poradí zda se nedo- pouštím nějakých chyb v podaných reklamcích. Tomáš 18. 5. 2013.

Snažil jsem se v příspěvky rého stře

v domě. z katastru nemovitostí vyčíslena.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.