Vložil Anonymous, 5. Prosinec 2007 - 14:23

Podle mě, ale neřeší povinnost SVJ zajistit signál (není vlastníkem domu). Digitalizaci by si měl každý vlastník bytu řešit sám nebo dohodnou-li se vlastníci pak SVJ společný digi signál zajistit po odsouhlasení všech všem. T.

(§ 104 odst.15 – Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

  1. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu 11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
  2. zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.

    Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem.)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.