Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 8. Září 2012 - 6:29

…Zápisy přece obsahují jak projev osoby, tak minimálně její příjmení, které umožňuje tuto osobu jednoznačně identifikovat… …Tento paranoidní výklad zákona tedy ponechme stranou…

  • míním, že písemný zápis na pořizovaný Shromáždění pověřenou osobou není „písemností osobní povahy“? avšak veřejný projev je horizontální povahy a pak jsou obrazové i zvukové záznamy (umožňující identifikaci osoby) osobní povahy s výjimkou §12/3 ObčZ.
  • nevykládal jsem zákon ale poukázal jsem na jisté „analogie“, které by zjevně mohly činit problém …

…Pak už je vcelku jedno, že jeho projevy jsou zaznamenány i zvukově…

  • nevidím důvod proč by se do zápisu ze Shromáždění měly mimo v infinitivu psaných textů usnesení, zaznamenávat také „projevy konkrétních osob, které jsou osobní povahy“ (a tím nemíním projev vyjádřený záznamem o tom jak kdo hlasoval).

…Osoba, která by se pořízením takového záznamu snad cítila dotčena ve svých právech, se může dodatečně domáhat občanskoprávní…

  • ano to je případ kdy se jednotlivec domáhá aby „většina“ nenahrávala nebo aby případ kdy bude na místnosti veřejně vyvěšeno „zde je splečný prostor Společenství a kamery umístěné ve všech jiných prostorech SVJ zde snímají navíc zvuk. Záznam bude použit jako důkazní prostředek“…
    jenomže i zde je podle mne problém horizontálnosti vztahů tj. pokud půjde ze záznamu (ať již video nebo audio) osobu rozeznat a identifikovat, pak je to problém.

  • no možná ale stačilo namísto „psychoanalýzy“ uvést jednou větou, že proti §12 ObčZ tu stojí §5/2/e zák.101/2000 a že záznam půjde použít JEN ve správním řízení
    (domáhat se ale prostřednictvím nahraného záznamu opravy vadného nebo lživého zápisu přímo u „pachatelů“ smrdí právě žalobou dle §12 ObčZ)

Neználek

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.