Vložil PeDuPles (bez ověření), 11. Září 2012 - 15:48

Vážený pane lake, v době, kdy jsem vzdálena od internetu koncipovala bokem odpověď na Váš příspěvek, stačil jste ho trošku učesat. Za to Vám díky, ale já jsem ho četla v původní verzi a ozvěny Vašeho tónu a použitých slov se asi nezbavím.

Nemá smysl s Vámi diskutovat do doby, než si seženete skutečný výtisk Zákona o daních z příjmů a pořádně si ho přečtete. Ten co máte jděte vrátit, je to zmetek a měli by Vám za něj vrátit peníze.

§ 18 odstavec 4 zní: „U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší.“

Jinak poskládáno „jestliže jsou náklady na činnosti vyšší, nejsou předmětem daně příjmy“. K jejich uplatnění tedy naopak musíte být ve ztrátě, nikoli v zisku. Je to vcelku fuk, protože přesně rovny není ani vyšší ani nižší.

Já si dosahování příjmu s dosahováním zisku nepletu. Také si nepletu daňově uznatelné příjmy a daňově uznatelné výdaje. Ale to, že účetní nula není nutně daňová nula, jste si asi neuvědomil Vy. To bude tím vadným výtiskem ZoDP.

Když už bych si chtěla hrát na ďáblova advokáta, tak Vás upozorním na §24 odstavec 3) … u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3, se jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.“

Tímto ovšem veškeré příjmy včetně čerpání záloh deklarujete jako předmět daně (jinak nemůžete uplatnit výdaje viz předchozí odstavec) a účetní jednotka MUSÍ bezpodmínečně podat daňové přiznání, neboť ho této povinnosti §38m odstavec 7a) ZoDP nezprošťuje.

Zajímavé je, že zrovna u teplé vody a tepla (což jsou nejvyšší náklady vlastníka jednotky, dosahující až 80% jeho výdajů za byt) se ale téměř veškerá dostupná literatura včetně Ing. Neplechové shoduje na rozvahovém účtování.

Já jsem se svůj zcela zamítavý názor snažila podložit řádnými argumenty, možná jen ne v tomto konkrétním příspěvku. Uznávám, že hledat je v celé diskuzi je únavné, tak je zopakuji: Vyhláška 504/2002 Sb. a ČÚS 401–414 pro účtování spotřeby energií na pětky výslovně požadují, aby je spotřebovala organizace, a u oprav a udržování tím, že se musí vztahovat k majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku.

Dotazy směřující k tomu, jaké má SVJ právo k majetku svých členů, tady také někde zapadly, stejně jako jakým způsobem SVJ spotřebuje vodu a teplo. Dokud nám neodpovíte na tyto otázky a své odpovědi paragrafy nepodložíte (a Vy když chcete, tak umíte), tak další diskuse opravdu již nic objevného nepřinese.

Což je škoda, protože já se opravdu upřímně snažím dobrat řešení, které by mělo logiku a vyhovovalo všem právním předpisům. Mé dotazy také nejsou útoky na osoby, ale na (podle mě chybné) názory, když se snažím své myšlenkové pochody podkládat. Zatím prostě jenom vidím ve výsledkovém účtování díry jak z účetního, tak daňového hlediska.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.