Vložil lake, 22. Květen 2013 - 19:16

Plná moc není soukromou záležitostí. Naopak. Plnou mocí pověřuje zmocnitel zmocněnce, aby jej zastupoval a jednal jeho jménem. Pokud zmocněnec odmítne prokázat toto své oprávnění třetím osobám, pak s ním bude jednáno, jako kdyby žádnou plnou mocí nedisponoval.

Plná moc byla ve Vašem případě použita k prokázání, že vlastník byl na shromáždění přítomen v zastoupení. Tvrdit a prokazovat přítomnost vlastníků na shromáždění je povinno SVJ – právnická osoba. SVJ je tedy povinno Vám (nebo soudu) prokázat, zda shromáždění bylo usnášeníschopné a zda byl (v okamžiku hlasování) přítomen ten počet, který je uveden ve výsledku hlasování.

Je-li v prezenční listině podepsána jiná osoba než vlastník, musí výbor být schopen prokázat, že v době konání shromáždění byla tato osoba zmocněncem vlastníka jednotky.

Postup výboru je samozřejmě z jejich strany buranství, neochota, neschopnost a k tomu lživá tvrzení.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.