Vložil Pavel, 4. Červenec 2012 - 8:24

Jene von Braunau,

můj a lakeho názor zde máte. Nikdo jiný se s argumentací ani k jedné straně nepřipojil.

Pan lake prakticky vždy vychází pouze z gramatického znění, kdy předpokládá, že právní předpis je bezvadný a že zákonodárce dodržuje pravidla pro tvorbu normy, např. že jeden pojem náleží jen jedné situaci. Ve skutečnosti tomu tak není. Není tomu tak i v případě NObčZ. A když máte špatné předpoklady, nemůžete dosáhnout dobrého výsledku, ať se snažíte sebevíce.

Připomenu problém Zelené úsporám popsaný zde:

http://www.portalsvj.cz/…lena-usporam

Každému kdo se o problém dotací jen trochu zajímal bylo zřejmé, že se Zelená úsporám logicky vztahuje i na SVJ neplatící daň z nemovitosti.

Podle litery vyhlášky a jejího pouze gramatického výkladu, ale měl pan lake pravdu. Protože by bylo možné, ža i nějaký ministerský úředník by byl schopen pouze gramatického výkladu, projednal jsem s ředitelem SFŽP Ing. Štěpánkem, CSc., že by bylo vhodné výslovně uvést do vyhlášky, že i SVJ mohou čerpat dotaci. Jednání nebylo jednoduché, pan ředitel stále opakoval, že z kontextu vyhlášky jasně plyne, že i SVJ nevlastnící nemovitost mohou podat žádost, že tak činí a žádosti že jsou přijímané. Že nechápe, kdo by mohl rozumně namítat něco jiného.

A v tom je pan lake přínosný. Dokáže vymyslet absurdní situace, které by v teoretických případech i mohly nastat resp. nějaký méně rozumný úředník by je mohl namítat. Soud by to s poukazem na logický výklad předpisu asi zvrátil, ale nerad se soudím.

Tož tak.

Je možné, že se někdo přidá s argumenty na jednu či na druhou stranu.

Je pravděpodobné, že se udělá technická novela NObčZ, která by odstranila chyby.

Domnívám se, že by bylo vhodné pro příznivce pouze gramatického výkladu doplnit § 1 208/d o slovo „záloha“.

I když z pohledu ekonomického je zřejmé, že zálohy jsou pro SVJ i členy SVJ výhodnější. Může se v SVJ vyskytnout kverulant, který by trval na „příspěvcích“ a nikoliv „zálohách na příspěvky“. A mohl by to dát k soudu etc.

Proto děkuji panu lake, že vymyslel ještě v zárodku problém, který by měl jít odstranit.

Hezký den!

Pavel

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.