Vložil Pavel, 1. Červenec 2012 - 0:37

Pane lake,

1)z Vašich příspěvků mj.

„Pokud snad VJ hodlá dobrovolně skládat zálohu na tyto budoucí příspěvky, bude......

Společenství není oprávněno libovolně překračovat své zákonné oprávnění a vybírat zálohy na správu, jestliže je zákonem oprávněno pouze vymáhat příspěvky.

Přispívat znamená hradit skutečné náklady poté co prokazatelně vznikly. “

jsem nabyl dojmu, že podle Vašeho názoru se příspěvky na správu budou platit výhradně až v budoucnu poté co vznikly.

Z toho plynula moje obava, že by financování SVJ mohlo být zajištěno pouze úvěrem. Tento zjevně nerozumný postup by byl argumentem pro soud, aby přisvědčil mému názoru. Jak jsem opakovaně uváděl, soud považuje jazykový výklad pouze za východisko pro vyjasnění obsahu normy. Podrobněji příspěvek

http://www.portalsvj.cz/…ha-veta-zovb

z něhož vyjímám: nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 384/08: „Ústavní soud již ve své dřívější judikatuře (nálezy ve věci sp. zn. III. ÚS 258/03, Pl. ÚS 33/97) konstatoval, že neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikaci právní normy. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího obsahu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.).“

2)srovnávat podnikatelské organizace a neziskové SVJ je nepatřičné. Pokud si podnikatel vezme úvěr aby měl do začátku, tak většinou předpokládá, že ze zisku úvěr splatí.

Pokud si SVJ vezme úvěr na 1. rok provozu a podle Vaší teorie až po skončení 1. roku bude mít právo na získání příspěvku, tak úvěr splatí z příspěvku a mezitím si vezme úvěr na 2. rok provozu? To by samozřejmě vyhovovalo bankám, nikoliv však SVJ a samotným členům SVJ. Není sebemenší racionální ekonomický důvod, aby nemohlo SVJ získávat finance na činnost nikoliv až v budoucnu ale průběžně v průběhu roku. Z hlediska většiny členů SVJ je nepodstatné, zda se průběžná platba bude nazývat 1/12 příspěvku nebo záloha na příspěvek. Naopak záloha bude pro členy SVJ přijatelnější, protože bude muset být vyúčtována jak je uvedeno v § 1 208/d

3)Nikdo nehledá obezličky jak vlastníka donutit k dlouhodobým zálohám, jak uvádíte. Pokud by chtělo SVJ uskutečnit nákladnější opravu tak má možnost

a)požadovat vyšší jednorázový příspěvek, to je pro velkou část členů problematické

b)vzít si úvěr, banka často požaduje, aby SVJ mělo nějaké zdroje např. ze záloh

c)postupně vybírat zálohy a až jich bude dost, tak provést nákladnou opravu (případně v kombinaci s úvěrem). To je asi nejčastější varianta.

Hezký den!

Pavel

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.