Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Červen 2012 - 1:48

…povinnost oznámit jméno a adresu nájemce je vázána na změnu v počtu osob…

  • já bych řekl že i gramatický výklad je jasný: ono záleží na tom co se vypíchne: §1177/2
    Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby
    Z uvedeného je zjevné nejde implikatorní vztah ale doplňující: takže pokud VJ pronajme BJ stejnému počtu osob jako měl hlášeno sám, pak se změnil nepochybně počet osob tvořících domácnost protože skupina těchto osob již není identická

  • hlásit změny VJ tedy nemusí jen jeli úhrnná doba kratší 3-měsíce v roce což může být problém pokud VJ ze svého bytu udělá „prázdninový“ nebo „hodinový“ hotel

Neználek

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.