Vložil Matějka Jaroslav, 1. Listopad 2007 - 10:24

Vážení, zákaz kouření ve výtahu výplývá z projektové dokumentace a návodu k použití výtahu v návazností na požární a bezpečnostní předpisy. Dodá a zdůvodní odborná firma, která výtah servisuje.

Zdůvodnění: Popel či oharek může zapadnout:

  • do mezery mezi podlahou a stěnami výtahu – dojde k zahoření kabiny,
  • propadne mezerou na dno výtahové šachty a zde se vznítí nepořádek, který sem napadal, a prach – prach za určitých fyzikálních a chemických vlastností hoří a je výbušný, je zde i mazivo z provozu výtahu.

SVJ má mít zpracovaný Požární řád, může být uvedeno i v Domovním řádě: Ve společných prostorách se nekouří; společnou prostory jsou: chodby a schodiště, výtahová kabina, sklepy a sklepní kóje, kolárny, kočárkárny, prádelna atd.

Vychází se z pořární dokumentace domu, která je součástí projektové dokumentace domu. Není-li tato, tak na základě odborného posouzení firmou oprávněnou k podnikání na úseku požární ochrany a bezpečnosti. Zdůvodnění:

  • chodby a schodiště jsou většinou požárními únikovými cestami,
  • výtah je většinou umístěn v požárně únikové cestě nebo má na tuto cestu stavebně technickou návaznost bez požárních uzávěrů,
  • je-li na společných chodbách umístěn rozvod plynu a plynoměry, tak minimálně do vzdálenosti 1,5 metrů od plynoměru je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, tedy i kouření,
  • ve sklepích se nekouří z důvodu, že se jedná většinou o skladové prostory k bytům, často hořlavý materiál (papír, dřevo, plasty), mohou zde být umístěny tlahové lahve pro turistiku s Propan-Butanem, jelikož ty se nesmí skladovat v bytech!, ale ve sklepích jen za určitých požárně bezpečnostních a technických podmínek!,
  • na půdách z důvodu hořlavé střešní konstrukce a prachu, který je za určitých fyzikálních a chemických vlastností hořlavý či výbušný.

Matějka

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.