Několik článků na stavebním fóru

Vložil Anonymous, 8. Květen 2007 - 21:30

Lze prostým odstoupením 1 člena kontrolní komise z funkce zrušit bez náhrady de facto celou KK, která musí být 3člená?

Vložil Pavel, 8. Květen 2007 - 22:08

Záleží na stanovách.

Většinou kontrolní komise či výbor musí mít přítomnu jen prostou většinu členů pro svou usnášeníschopnost. Což by 2 ze 3 měli zajistit.

Trochu může být problém, když se ti dva neshodnou. Pokud nemáte ve stanovách možnost kooptace, tak dovolit na shromáždění.

Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".