Správa nemovitostíWjera group s.r.o.

Adresa webových stránek

E-mail

office@wjeragroup.cz

Obec

Brno

Poznámka

Správa nemovitostí, služby realitní kanceláře.Radovan Moravec

Adresa webových stránek

E-mail

moravec@e-hodinovy-manzel-praha.cz

Obec

Praha

Poznámka

Nabízíme i další činnosti mimo uvedené: malování, tapetování, výroba a montáž nábytku, zámečnické práce, rekonstrukce kuchyní a bytových jader, kompletní rekonstrukce bytů, vyklízení a čištění.Bytové centrum Schönberg s.r.o

Adresa webových stránek

E-mail

Dobrovolny@bytcentrum.eu

Obec

Šumperk

Poznámka

Naše společnost působí zejména v oblastech Šumpersko, Olomoucko, Jesenicko již několik let.

Vedení účetnictví , vyúčtování na jednotlivé jednotky, vedení „fondu oprav“ na jednotky, revize, zajišťování oprav dle požadavku klienta, zajišťování vymáhání pohledávek neplatičů, poradenství v návaznosti na stanovy, by mělo být standardem každé správcovské společnosti. Přesto naše společnost nabízí více výhod, než pouze standardy.

Významným prvkem je odborná znalost v oblasti stavebnictví a finančnictví, zejména pak v souvislosti se státními dotacemi. Právě aktuální dotace „Zelená úsporám“ (dočasně pozastaveny žádosti) se staly předností naší společnosti, jelikož precizní přípravy spolu se vhodným řešením přineslo našim klientům nemalé úspory v oblasti nákladů za teplo a nákladů na stavbu. V této oblasti připravujeme zájemcům ze stávajících klientů a pro klienty , kteří plánují navázat užší spolupráci možnost přípravy podkladů tak, aby v období spuštění dotací mohli žádost o dotaci předat příslušné organizaci.

Jedním z cílů naší společnosti je finanční zvýhodnění právě těch jednotlivých klientů, kteří mají výtečnou platební morálku, dále těch, jež využívají platby prostřednictvím SI­PO.

Předností naší společnosti je také využívání nejmodernějších technologií v oblasti vedení správy a komunikace se zákazníkem. Naši zákazníci oceňují právě minimalizování administrativních požadavků ze strany správce. Odměna za zajišťování správy je velice příznivá a s ohledem na rozsah služeb je více než potěšující.Jan Soukop

Adresa webových stránek

E-mail

jan@soukop.cz

Obec

Brno

Poznámka

provádíme práce potřebné pro Vaše nemovitosti a reality:

 • stavební práce
 • hodinový manžel
 • autodoprava
 • stěhování
 • vyklízení
 • malování
 • práce instalatérské
 • práce plynařské
 • práce topenářské

v lokalitách Brno město a Brno venkov.ARQ 1 s.r.o.

Adresa webových stránek

E-mail

funda@arq1.cz

Obec

Praha, Kolín

Poznámka

Účetní firma specializovaná na vedení účetnictví SVJ. Služby zahrnují i administrativní správu SVJ a vyúčtování služeb. Působíme v oblasti Praha, Kolín, Kutná Hora a okolí.

 

INTERPLAN - CZ

Adresa webových stránek

E-mail

info@interplan.cz

Obec

Brno, Purkyňova 79a

Poznámka

Společnost INTERPLAN – CZ působí v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb. Svou činností pokrývá plnou šíři projektových, inženýrských a konzultačních činností v rámci celého životního cyklu staveb od fáze přípravy a realizace po fázi užívání a správy.

Naše produkty a služby:

1. ZELENÁ ÚSPORÁM

Program podpory zateplení budov

V této věci nabízíme:

• Zaměření stávajícího stavu domu

• Zpracování výkresů a popis konstrukcí

• Tepelně technický výpočet výchozího stavu

• Návrh stavebních úprav vedoucích k dosažení požadovaných parametrů

• Tepelně technický výpočet prokazující, že navrhovaných parametrů lze dosáhnout

Pokud máte výkresovou dokumentaci domu, můžeme ji využít a zpracovat pouze navazující práce.

Zpracovat můžeme rovněž:

• Průkaz energetické náročnosti budovy

2. PROJEKOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ STAVEB

 1. Příprava zakázky, převzetí podkladů a obstarání inženýrsko-geologického a radonového průzkumu, geodetických a katastrálních podkladů
 2. Zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
 3. Obstarání stanovisek dotčených orgánů a institucí státní správy pro účely podání žádosti o územní řízení a příprava a podání žádosti o územní rozhodnutí
 4. Zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení
 5. Obstarání stanovisek dotčených orgánů a institucí státní správy pro účely podání žádosti o stavební povolení a příprava a podání žádosti o stavební povolení
 6. Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby
 7. Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a organizace výběrových řízení
 8. Výkon autorského dozoru
 9. Dokumentace skutečného provedení

3. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO REALIZACI STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

 1. Projektové řízení a stavební management investičních záměrů (technické řízení záměrů pro developery od studií záměrů až po kolaudace a předání uživatelům)
 2. Technický dozor investora při realizaci (kontrola kvality, harmonogramu, sledování prostavěnosti, změnová řízení, předání a převzetí od zhotovitele, kolaudace, kontrola dokladové části a dokumentace skutečného provedení)
 3. Asistence při FIT OUT nájemců v případě obchodních center a detailů

4. INŽENÝRSKÉ, SOFTWAROVÉ ČINNOSTI A FACILITY MANAGEMENT

 1. Pasportizace a digitalizace dokumentace staveb a areálů
 2. Implementace softwarové podpory pro Facility management CAFM Aperture
 3. Implementace postupů a procesů facility management


Miroslav Horanský - správa nemovitostí,úklid,údržba zeleně

Adresa webových stránek

E-mail

info@nejlevnejsiuklid.cz

Obec

Praha

Poznámka

Důraz klademe na řízení, kompetenci, odpovědnost, kvalitu a záruky za poskytované služby. Za objekt je odpovědný Objekt Manager, který řídí služby poskytované vlastními zaměstnanci spolu s dodavatelskými službami:

údržba a obsluha technologických zařízení budov (TZB)

provozování TZB

obsluha systému měření a regulace (MAR)

správa a údržba inženýrských sítí

stavební údržba svěřených budov

revize, odborné technické prohlídky a servisy

pohotovost a havarijní servis

ostraha a bezpečnostní služby, služby PCO + EPS

nakládaní a likvidace odpadů

vnitřní úklidy

venkovní úklidy

údržba zeleně

Dezinfekce,De­zinsekce, Deratizace

ochranné pomůcky, kancelářské potřeby

zajištění poštovních a telekomunikačních služeb

zajištění chodu recepce

administrativní služby

stravování

správa výkresové dokumentace

pasportizace ploch

zpracování, řízení a provádění kompletní problematiky BOZP, PO

zpracování, řízení a vedení problematiky odpadového hospodářství

správa a údržba vozového parku

a další

Nabídková cena – správa nemovitostí

Do 20 nájemních jednotek 2150,–Kč za celý dům/měs

21 až 50 nájemních jednotek 165,– Kč jedn/měsíc

51 až 150 nájemních jednotek 144,– Kč jedn/měsíc

151 až 200 nájemních jednotek 127,– Kč jedn/měsíc

201 až 500 nájemních jednotek 102,– Kč jedn/měsíc

500 a více nájemních jednotek individuálně dle dohody

Garážové stání 25,– Kč jedn/měsíc

Administrativní budovy

6,–Kč /m2 celkové plochy v objektuAreaOK spol. s r.o.

Adresa webových stránek

E-mail

sahulova@areaok.cz

Obec

Praha

PoznámkaAneso

Adresa webových stránek

E-mail

aneso@aneso.cz

Obec

Praha 6

Poznámka

Syndikovat obsah