zveřejňování jmen dlužníků SVJ

Vložil petra (bez ověření), 30. Říjen 2018 - 9:19 ::

Dobrý den, Víme o tom, že v našem domě je několik dlužníků, jsou jim promíjeny dluhy, aniž by o tom věděli ostatní nájemníci domu. Na přímý dotaz nám bylo sděleno, že nemáme právo vědět, kdo a kolik peněz dluží. Přitom mi poctivě platíme do fondu oprav, částka má být zase navýšena (určitě je to i kvůli dlužníkům) a už toho máme opravdu dost. Máme nárok, aby byla zveřejněna jména dlužníků a částky, které dluží? Vždyť platíme nájem, navíc platíme peníze i předsedovi SVJ Z NAŠICH PENĚZ a ten by tedy měl být spravedlivý a netutlat informace, které se mu nechce sdělit a promíjet dluhy svým kamarádům. Jak můžeme zajistit, aby dlužníci částky za nájem hradili a nespolehali, aby to za ně platili jiní? Děkuji za odpověď. Petra

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jasný (bez ověření), 30. Říjen 2018 - 15:10

  Jak už bylo níže uvedeno, je předseda SVJ/výbor SVJ povinen informovat vlastníka o dlužnících a o postupu předsedy či členů výboru (máte-li vícečlenný výbor) při vymáhání dluhů, pokud o to vlastník požádá.

  Členové výboru/předseda SVJ mají zákonou odpovědnost vyplývající z povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
  § 159 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, říká, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, pečlivostí a s potřebnými znalostmi. Dále pak uvádí, jakým způsobem funguje odpovědnost výboru.

  Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností při výkonu funkce, pak je povinen tuto škodu nahradit, tj. každý člen výboru/předseda SVJ bude povinen k této náhradě. Pokud výbor škodu nenahradí, pak se všichni členové stávají zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu škody, kterou měli nahradit SVJ.

  Povinností předsedy je dluhy řádně vymáhat a prominutí dluhů dlužníkům je bezpochyby v rozporu s uvedenou péčí řádného hospodáře. Takovým jednáním způsobil předseda/členové výboru škodu SVJ porušením svých povinností při výkonu funkce a jsou povinni tuto škodu nahradit. Upozorněte na to předsedu a pokud nesjedná nápravu, obraťte se na advokáta a vymáhejte dluhy po něm, případně ostatních členech výboru, máte-li výcečlenný výbor.

  Podrobněji se o odpovědnosti výboru jednat s péčí řádného hospodáře a vymáhání dluhů píše na stránkach „Sdružení českých, moravských a slezských SVJ“ v článku zde:

  http://cmssvj.cz/…ak-je-resit/

  Vložil Jarda_, 30. Říjen 2018 - 18:53

  Staré a dlouhé, co z toho prosím plyne, pokud jste to četl?

  A je dlužníkem někdo, kdo nebyl pravomocně odsouzen – dluh je sporný?

  Vložil Zdenek 22, 30. Říjen 2018 - 19:20

  Pane Jardo,

  článek je to sice starší, to mu ale na aktuálnosti neubírá. A pokud si v něm neumíte najít to podstatné, tak je myslím zbytečné vám cokoliv vysvětlovat.

  Vložil Jarda_, 30. Říjen 2018 - 19:46

  … to je Váš vývod, co umím a neumím, vy zase neumíte udělat dvouvětný abstrakt.

  Vložil Krupp, 30. Říjen 2018 - 10:11

  Nárok to vědět samozřejmě máte, ale jestli předseda nepracuje tak jak má, tak ho odstraňte. Jinak si nepomůžete. Co byste chtěli slyšet? Jirka

  Vložil MartinII, 30. Říjen 2018 - 11:58

  Stejné téma řeší o 2 dny dříve vlákno

  www.portalsvj.cz/…e/dluznici-1#…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".