zrušení zástavního práva k majetku

Vložil povinný (bez ověření), 23. Červenec 2015 - 23:25 ::

V exekuci exekutor zatížil majetek (byt) povinného zřízením zástavního práva. Pro nízkou částku dluhu povinný uhradil veškeré závazky vyplývající z exekuce (dluh, příslušenství, odměny a náklady exekuce) a tím byla exekuce skončena, ale byt je pořád zatížen zástavním právem. Ptám se, kdo a do kdy toto zástavní právo zruší? Ohledně toho, má vlastník něco konat? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PavelII (bez ověření), 24. Červenec 2015 - 13:35

  jen tak, že písemně požádá exekutora o zrušení zástavního práva. My jsme tak v konkrétním případě učinili a na základě rozhodnutí exekutora (které jsme dostali na vědomí jako kupující) byl výmaz katastrálním úřadem proveden.

  Vložil Notář (bez ověření), 24. Červenec 2015 - 6:35

  Podat žalobu na zrušení zástavního práva.

  Vložil lake, 24. Červenec 2015 - 12:29

  Pan Notář se mýlí. Jeho rada je nesprávná. Bylo by chybou podat žalobu na zrušení zástavního práva.

  Podle NOZ platí:

  89/2012 Sb. § 1379
  Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo.

  Nelze tedy podat žalobu „na zrušení zástavního práva“ za situace, kdy zástavní právo již zaniklo ze zákona. Pokus o žalobu podle rady pana Notáře by skončil jejím zamítnutím. Neúspěšný žalobce ponese veškeré náklady, včetně nákladů protistrany.
  ------------------------------------------------------------------

  Tazatel se ve skutečnosti ptá na výmaz zaniklého zástavního práva exekutorského; pouze to v dotazu nepojmenoval správně. K výmazu může dojít teprve po tom, co exekutor vydá usnesení o (částečném) zastavení exekuce co do zřízení exekutorského zástavního práva. Toto usnesení je veřejnou listinou.

  Tazatel bude i po obdržení usnesení muset vyčkat na nabytí právní moci. Listina musí být doručena stranám, exekutor obdrží doručenky a teprve po uplynutí lhůty vyznačí na usnesení doložku právní moci. Až bude usnesení o zániku zástavního práva pravomocné, tazatel požádá o výmaz sám podle zákona:

  89/2012 Sb. § 1379
  (2) Zástavní dlužník má právo podat žádost o výmaz zástavního práva; nezaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, vymaže se z rejstříku zástav nebo z veřejného seznamu, prokáže-li zástavní dlužník zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou.

  Pravomocné usnesení vydané exekutorem je právě takovou „jinou veřejnou listinou“.

  lake

  Vložil povinný (bez ověření), 20. Srpen 2015 - 21:48

  časový postup byl přesně podle popisu p. Lake, až na to, že výmaz na KN zajistil úřad exekutora automaticky a povinný nemusel dělat nic. děkuji

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".