ZRUŠENÍ SUŠÁRNY

Vložil Makarov22, 26. Únor 2011 - 21:10 ::

Dobrý den, v našem vchodě máme 24 bytových jednotek a jednu sušárnu o velikosti cca 31m2. Sušárnu nyní využívá 6 rodin (resp. bytových jednotek). Můj dotaz je:" Kolik podpisů je potřeba pro zrušení sušárny (max.24 podpisů)." Někteří chtějí sušárnu ponechat a někteří ji chtějí zrušit a nahradit(společné prostory). Předem děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Karel Týc (bez ověření), 28. Červen 2011 - 15:18

  Dobrý den, mám dotaz zda to se 100% platí i u družstva kde jsou jak vlastníci tak podílníci jestli je váha hlasů stejná. Děkuji

  Vložil lake, 26. Únor 2011 - 22:02

  Makarov22,

  píšete, že plánujete zrušit sušárnu. Půjde tedy o změnu účelu užívání stavby podle § 126 odst. 2 Stavebního zákona. Potřebujete k tomu souhlas všech vlastníků jednotek (§ 11 odst. 5 ZoVB).

  Stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívaní stavby na základě oznámení osoby, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání. Dále závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy (budou-li vyžadovány, půjde zpravidla o hledisko hygienické a požární bezpečnosti).

  lake

  Vložil Makarov22, 26. Únor 2011 - 22:14

  Takže 100%, s tím jsem počítal. A pokud se v tomto vyznáte, kolik bytových jednotek (resp. rodin) musí souhlasit s přesunutím (výměnou) sušárny do menší místnosti (cca 16m2), kterou nyní využívají tři rodiny pro kola a má to být prádelna. Využití nynejší úschovny kol (dle plánku prádelna) neodsouhlasilo 100%.Děkuji za odpověď

  Vložil lake, 27. Únor 2011 - 3:37

  Opět 100%, vždyť je to stejný případ. Měníte kolaudační určení místností.
  lake

  Vložil Pavel, 26. Únor 2011 - 21:47

  A co má být místo sušárny?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Makarov22, 26. Únor 2011 - 22:14

  společné prostory pro kola, kočárky, …

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".