způsob hlasování při úvěru

Vložil Anonymous, 30. Duben 2008 - 7:11 ::

Dobrý den, mám dotaz ohledně způsobu hlasování dle §11 z.72/1994Sb. Dle výkladu jednotlivých bank při žádosti o úvěr pro SVJ, některé banky požadují min.75% souhlast vlastníků dle velikosti podílů, jiné dle počtu vlastníků. Který způsob je správný. Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil karelh, 1. Květen 2008 - 13:07

  Dobrý den, ZoVB hlasování k přijetí úvěru neupravuje. Pokud to neřeší Vaše stanovy, vycházejte z požadavku banky, při respektování § 8 odst. 2 ZoVB. Vychází se z podílů, nikoliv počtu. Jinak k přijetí úvěru stačí nadpoloviční většina přítomných hlasů. karelh, svjka­rel@seznam.cz

  Vložil SVJL, 4. Květen 2008 - 19:29

  Toto jsme rovněž řešili a právní stanovisko, které máme k dispozici, hovoří jinak. Mám-li to shrnout, pak se rozlišují 4 typy hlasování, u prvních dvou se hlasuje podle počtu jednotek (tj. co jednotka, to hlas), u dalších dvou podle velikosti spoluvlastnických podílů:

  1. §11 zákona o vlastnictví bytů, odstavec 5, věta první (snad od doby, kdy jsme to řešili, nedošlo k přečíslování), tj „změna účelu užívání stavby a změna stavby“ – nutný souhlas všech vlastníků jednotek (dle jednotek)

  b)§11, osdst. 5, věta druhá, tj. „modernizace, rekonstrukce…, kde se nemění vnitřní uspořádání a spoluvlastnické podíly“ – nutný souhlas 3/4 vlastníků (dle jednotek)

  1. §11, odst. 4, tj. „prohlášení, stanovy, zástavní právo, rozúčtování cen služeb“ – nutný souhlas 3/4 přítomných (shromáždění musí být pochopitelně usnášení schopné), počítáno dle velikosti spoluvlastnic­kých podílů
  2. §++, odst 2, tj „ostatní“ – nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů počítaných dle spoluvlastnických podílů (shromáždění musí být schopné usnášení).
  Vložil FilipN, 4. Květen 2008 - 19:54

  Jakkoliv lze § 11 takto číst, nečte-li se současně odst. 3 (rozlišují se tam vlastníci a hlasy), je v odst. 3 jasně uvedeno:

  „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.“

  V rámci ZoVB se od tohoto ustanovení nelze odchýlit.

  Takže jinak než podle spoluvlastnických podílů se rozhoduje pouze, rozhoduje-li se podle jiného zákona než podle ZoVB, a i to je sporné (podle jedné diskuse zde se takové rozhodování týká vyhlášky o topení mimo topnou sezónu, ale tam nerozhodují vlastníci, ale uživatelé bytů).

  Vložil rs (bez ověření), 2. Květen 2008 - 13:50

  Oprava – nejde mi o odsouhlasení úvěru, ale rekonstrukce dle §11 odst.5, který se dokládá bance se žádostí o úvěr.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".