Zpřístupnění spololečné částí domu

Vložil eval (bez ověření), 14. Říjen 2021 - 10:13 ::

Nemáte prosim někdo tip na rozsudek, který by nařizoval vlastníkovi zpřístupnit společné části domu, které má ve svém užívání? Vlastník je odmítá zpřístupnit při důležité situaci týkající se správy domu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 17. Říjen 2021 - 10:05

  Jdete na věc zbytečně komplikovaným způsobem. Zjevně nevíte jak se tyto věci mají řešit.

  Vlastníka je třeba vyzvat ke zpřístupnění (písemně do vlastních rukou), a to v dostatečném předstihu, s uvedením data, hodiny a minuty od kdy musí příslušná část být zpřístupněna.

  Na tuto hodinu a minutu si pozvete toho, kdo v místnosti má něco dělat (zedníci, elektrikáři, statik, odečítač indikátorů?). Jestliže nebude umožněn vstup, naúčtuje si zbytečný výjezd a úhradu za ztrátu času. SVJ mu to zaplatí a bude tuto škodu ihned vymáhat na vlastníkovi jednotky.

  Tento scénář je možno opakovat třebas každý týden, dokud vlastníka nepřestane bavit hradit pokaždé tyto škody.

  Jestliže nezaplatí, je dlužníkem SVJ. Buď mu to strhnete z jeho zálohových plateb (a vyzvete jej k doplnění záloh do předepsané výše), nebo jej dáte rovnou k soudu jako dlužníka SVJ. K tomu snad judikát nepotřebujete; soudy se tákovými případy zabývají jako na běžícím pásu.

  Justitianus

  Vložil Jiný dotaz (bez ověření), 17. Říjen 2021 - 10:30

  Pan Justitianus se zabývá pouze částí dotazu zpřístupnit společné části domu, přičemž část dotazu které má ve svém užívání zcela opomenul. Odpovídá tedy na jiný dotaz, než jak byl položen.

  Vložil Justitianus, 17. Říjen 2021 - 13:33

  Jen naprostý blb neumí poznat, že jsem nic neopomenul a že jsem tazateli odpověděl na jeho dotaz, a to přesně tak jak byl položen.

  § 1183

  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo NA SPOLEČNÉ ČÁSTI, KTERÁ SLOUŽÍ VÝLUČNĚ K UŽÍVÁNÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  Justitianus

  Vložil Petr, 15. Říjen 2021 - 13:50

  Buďte konkrétnější. Citujte také z Prohlášení vlastníka ohledně předmětné části domu

  Vložil eval (bez ověření), 17. Říjen 2021 - 9:42

  Co chcete citovat. Společné části domu jsou v prohlášení popsané jako společné části domu.

  Vložil Petr, 17. Říjen 2021 - 15:19

  „tip na rozsudek, který by nařizoval vlastníkovi zpřístupnit společné části domu, které má ve svém užívání“

  Nejvyšší orgán SVJ je shromáždění. Zeptejte se dotyčného, na základě čeho užívá zmíněné části domu. Nebo se ho bojíte a hledáte zde zázračné rady ?

  Hledat judikát může třeba na webu Nejvyššího soudu aktivně i sám.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".