Změna v prohlášení vlastníka

Vložil Anonymous, 29. Prosinec 2020 - 14:28 ::

Dobrý den, máte prosím někdo zkušenost se změnou prohlášení vlastníka? Jedná se o změnu podlahové plochy dvou jednotek a s tím spojené jiné podíly na společných prostorech. Děkuji moc Zemanová

  • změna prohlášení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anonim (bez ověření), 29. Prosinec 2020 - 15:12

Každá změna v prohlášení vlastníka, musí být odsouhlasena všemi vlastníky v dané společenství.

Bylo to tu již řešeno.

anonim

Vložil JaVa, 29. Prosinec 2020 - 15:49

„Anonime“ nemáte pravdu. Ne ke každé změně v PV, je nutná písemná dohoda všech vlastníků jednotek v domě atd… Někdy postačí pouze dohoda dotčených vlastníků. Aby tazatelka obdržela fundovanou odpověď musí, svůj dotaz upřesnit.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil anonim (bez ověření), 30. Prosinec 2020 - 12:43

JaVa nemáte pravdu, že někdy postačí dohod dotčených vlastníků.

Z daného sdělení o změně PV je patrno, že nemáte v daném problematizce v PV pravdu, nebotˇ se stále vyjadřujete zmatečeně, nebo účelově a vedete vlastníky SVJ v omyl.

anonim

Vložil JaVa, 30. Prosinec 2020 - 13:26

Já jsem zmatečně uvedl, že:

„Ne ke každé změně v PV, je nutná písemná dohoda všech vlastníků jednotek v domě atd… “

Pro Vás osobně, to atd… doplním tím, co si může každý, který splňuje § 4 o.z., najít v důvodové zprávě k § 1169.

Citace

Měla-li by se změna prohlášení bezprostředně dotýkat práv a povinností některého vlastníka jednotky, musí s takovou změnou písemně souhlasit. Bude-li takovýchto dotčených vlastníků více, budou muset souhlasit všichni dotčení vlastníci. Tito vlastníci mohou souhlasit každý formou jednostranného právního jednání, popřípadě společnou dohodou (anebo kombinací). Změnou, která se bezprostředně dotýká vlastníka, je například změna účelu užívání společné části ve výlučném užívání, úplné či částečné sloučení jednotek (dotčeni budou ti, jejichž jednotky budou slučovány), změna v poměru výše příspěvků, změna podílu na společných částech týkající se pouze některých vlastníků jednotek atd. K účinnosti změny prohlášení se požaduje souhlas shromáždění přijatý většinou všech hlasů (prohlášení může podmínky schválení zpřísnit – např. požadovat kvalifikovanou většinu). Pokud se však změna bezprostředně dotýká všech vlastníků jednotek, souhlas shromáždění se již nevyžaduje (byl by ostatně nadbytečný), jelikož je třeba souhlasu všech vlastníků – půjde například o situace, kdy se všem vlastníkům mění podíl na společných částech, nebo když se všem vlastníkům mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku.

Konec citace.

Doufám, že Vám tato část stačí.JaVa

Vložil Justitianus, 30. Prosinec 2020 - 12:57

Anonim se mýlí, když zde tvrdí, že ke změně prohlášení je (vždy) nutný souhlas všech vlastníků jednotek. To samozřejmě není pravda.

JaVa se také mýlí, když tvrdí, že někdy postačí pouze dohoda dotčených vlastníků. Pouhá dohoda dotčených vlastníků nemá žádný účinek a nezpůsobuje změnu prohlášení. Pro účinnost změny prohlášení se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže se změna dotýká práv a povinností všech vlastníků jednotek – v tom případě by byl nutný souhlas všech. (Pro zjednodušení vynechávám případný souhlas osoby oprávněné z věcného práva.)

Tazatelka se ovšem na nic z toho neptala, takže nerozumím proč to zde vypisujete (a ještě dvakrát špatně). Tazatelka se pouze zeptala zda s tím má někdo zkušenosti.

Justitianus

Vložil Justitianus, 29. Prosinec 2020 - 15:11

Paní Zemanová, něco podobného právě řeším. Pošlete mi soukromou zprávu přes tento portál.

Justitianus

Vložil MartinII, 3. Leden 2021 - 23:40

„podlahové plochy dvou jednotek a s tím spojené jiné podíly na společných prostorech“

Sice nevím, kolik procent hlasů musí tuto změnu odsouhlasit, ale z dotazu mi plyne, že jde o změnu podílu všech jednotek, nikoli jen těch dvou BJ, kterým se mění plochy (rozměry).

Z dotazu není zřejmé, zda změna plochy 2 BJ již byla povolena a provedena.

Otázka je, co by následovalo, kdyby změna PV nebyla odsouhlasena. To by se BJ musely uvést do původní „podoby“ ?

Vložil MartinII, 4. Leden 2021 - 17:20

Tazatelka položila dotaz, obdržela nějaké názory a za 6 dní od dotazu se již neozvala s upřesněním. To se zde stává.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".