Změna stanov u BD a zápis u BD a SVJ do 1.7.2014

Vložil Pavel, 22. Květen 2014 - 23:50 ::

Do 1.7.2014 musí mj. BD změnit stanovy, pokud jsou v rozporu se ZOK.

http://www.novinky.cz/…i-zanik.html

Méně mediálně probíranou skutečností je, že většina právnických osob, včetně BD a SVJ, musí v tomtéž termínu změnit zápis ve veřejném rejstříku.

Plzeňské kodexy NOZ a ZOK tak plní svůj hlavní účel a to zajistit poptávku po některých službách jako jsou služby právníků, notářů.

Plus se bude platit nenasytnému státu 2 000 Kč za zápis do veřejného rejstříku. To by bylo, aby se kola ekonomiky neroztočila!!!

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 23. Květen 2014 - 3:14

  Nemyslím, že by pro většinu stávajících SVJ plynula povinnost změnit zápis ve veřejném rejstříku. Taková povinnost by mohla vzniknout pouze bude-li SVJ tak „nešikovné“, že si změní stanovy a zavede do nich novinky, odporující skutečnostem, zapsaným v rejstříku. V takovém případě by musela změna stanov být zároveň doprovázena změnou zapsaných skutečností.

  Příklad 1: SVJ zřídí kontrolní komisi, neuvedenou ve stanovách, nebo naopak zruší kontrolní komisi, uvedenou ve stanovách. Je logické, že se změnou stanov je spojena změna zápisu orgánu právnické osoby a zápis/výmaz členů tohoto orgánu.

  Příklad 2: SVJ se z nějakého důvodu rozhodne, že svůj jednočlenný orgán přejmenuje z „pověřeného vlastníka“ na „předsedu společenství vlastníků“. V tom případě musí dojít k výmazu pověřeného vlastníka a k zápisu předsedy, za což se platí.

  lake

  Vložil Pavel, 23. Květen 2014 - 16:52

  Pane lake,

  mám jiný názor, který opírám o § 25 zákona č. 304/2013 Sb. Do 1.7.2014 se musí podat návrh na zápis do rejstříku SVJ nejméně v těchto položkách:

  • rodné číslo
  • adresa bydliště, pokud se liší od místa pobytu
  • počet členů orgánu !!!
  • pokud byl zřízen kontrolní orgán, tak všechny údaje jako u statutárního or­gánu

  Pochybuji, že soudní úředník bude vyhledávat ve stanovách, kolik členů má statutární orgán či kontrolní orgán. A i kdyby tak učinil, tak údaje o členech kontrolního orgánu stejně ve stanovách nenajde.

  Holt si stát přijde na poplatcích na necelou miliardu.

  Obchodních společností je k 31.12.2013 e­vidováno 399 571 a SVJ cca 55 000. Drtivá většina nemá uvedeno, že počet členů statutárního orgánu je X.

  Toto mohl vymyslet jen někdo, po požití něčeho, v množství větším, než malém.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Změna stanov 2 (bez ověření), 23. Květen 2014 - 6:54

  Nedosahuji sice vašich kvalit pane lake, ale domnívám se, že § 122 odst. 1 rejstříkového zákona je jednoznačný.

  Zapsaná osoba přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem, ledaže se jedná o osobu zapsanou do spolkového rejstříku.

  Dle § 123 odst. 4 rejstříkového zákona se rejstřík společenství vlastníků jednotek podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rejstřík společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona.

  A náležitosti zápisu uvedené v § 25 rejstříkového zákona jsou odlišné od skutečností zapisovaných do 31.12.2013.

  Namátkou: …počet členů statutárního orgánu právnické osoby… s uvedením způsobu jak za právnickou osoobu jedná… den vzniku a záiku její funkce…

  Jsem pouhý laik, takže pokud jsem „mimo“ tak sorry…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".