Změna stanov SVJ

Vložil Josef Votoček, 15. Červen 2014 - 13:49 ::

Při zpracování nových stanov SVJ, dále jen SV, jsme v ! 1200, odst. 2e, narazili na problém. Uvedený článek ukládá nutnost stanovení prvních členů výboru. Podle školení, kterého jsem se zůčastnil, se musí tyto osoby vypsat, i když někteří již nežijí, § 1200 však stanoví uvedené změny při založení SV. Není tedy vyjmenování lidí, kteří u nás již dávno nebydlí a někteří jsou už na onom světě nesmysl ? A nebo to špatně posoudil školitel na zmíněném školení,nebo tomu vůbec nerozumím ? Prosím, může někdo poradit

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil mija (bez ověření), 15. Červen 2014 - 23:36

  Stanovy BD z 24.4.2014, Část IV Orgány družstva, čl.25, 4) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů,nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. 5) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnáší se alespoň dvěma třetinami přítomných členů, rozhoduje-li členská schůze o záležitostech podle článku 26 odst.2 čl.26, odst.2 = 2) Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí zní vyplývat,zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než desetičlenů družstva, jinakplatí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc

  Chápete,jaký význam má ve stanovách bod.č.4 když je tam bodč.5 který už je konkrétní?mija

  Vložil lake, 15. Červen 2014 - 14:58

  Pane Votočku,
  tím největším nesmyslem je už to, že se snažíte SVJ(2000) a jeho stanovy slepě přizpůsobit právní úpravě, která je určena pro jiné osoby, vznikající teprve od 1.1.2014.

  Pro vaše SVJ(2000) samozřejmě neplatí ani § 1200, ani nic z části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Ustanovení NOZ, nad kterým kroutíte hlavou, platí výhradně pro případ založení právnické osoby SVJ(2012). Osoby, uvedené ve stanovách jako první členové statutárního orgánu, jednají za právnickou osobu před jejím vznikem (§ 127 NOZ) a mají na starosti zápis právnické osoby do veřejného rejstříku (§ 126 NOZ). Tyto osoby jsou samozřejmě při tomto zápisu uvedeny jako první členové statutárního orgánu nově vzniklé právnické osoby.

  Váš případ je odlišný: vy právnickou osobu nezakládáte, nýbrž pouze přizpůsobujete stanovy SVJ(2000) nové právní úpravě. Mohli bychom říci, že vaše SVJ se dobrovolně podřizuje novému občanskému zákoníku. Vaše SVJ je již dávno vzniklé, živé a zdravé, a je v rejstříku již dávno zapsáno (předpokládám). Můžete samozřejmě vaše stanovy přizpůsobit části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Ale čiňte tak přiměřeně. Nikoliv otrocky a doslovně.

  Takže odpověď na Váš původní dotaz zní: školitel, který Vám vymýval mozky, tomu nerozumí. Ostatně stejně jako většina právníků v tomto státě.

  lake

  Vložil Josef Votoček, 21. Červen 2014 - 15:44

  Děkuji za Vaši radu. Stejně jsem se na to díval a také dotazoval přímo na školení, protože uvádět lidi, kteří již dávno zemřeli, je skutečně s odpuštěním blbost. Zařídíme se podle Vaší rady.

  J Votoček

  Vložil Pavel, 15. Červen 2014 - 14:45

  Josefe,

  NOZ je paskvil na kterém parazitují jeho pseudovykladači. Byl jste na přednášce jednoho z nich.

  Já vycházím z § 4/1 NOZ o rozumu průměrného člověka a nic takového tam nebudu uvádět, protože pro již vzniklá SVJ to nemá praktický význam. Kdo chce znát aktuální členy výboru nahlédne do rejstříku SVJ. Znalost původních, velmi často neaktuálních, členů výboru nedává praktický smysl.

  Trochu smyslu to dává u prvních členů nově zakládaného SVJ, proto je asi použit výraz „určuje“. Stanovy tady jsou ve funkci jakéhosi jmenovacího dekretu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Josef Votoček, 25. Červen 2014 - 13:37

  Díky za Váš názor. chtěl jsem si jen ověřit, zda můj názor, který koresponduje s tím, co mi radíte, je objektivní.

  J Votoček

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".