Změna stanov

Vložil Alenka 1 (bez ověření), 7. Červen 2011 - 20:38 ::

Dobrý podvečer,
jsem častou čtenářkou. Děkuji za portál SVJ. Mám dotaz, protože si nejsem jista zda mám pravdu v tom,že počínání našeho pověřeného vlasníka není v souladu se stanovami…ani dobrými mravy.Jsme malé SVJ, řídíme se vzorovými stanovami. Shromážděním byl zvolen nový pověřený vlastník.Žádná jiná změna nebyla schválena,protože nedosáhli 3/4 hlasů přítomných členů společenství.Jen pro vysvětlenou máme bohužel ve společenství dva tábory. Jedna rodina mající 69,75% a potom ostatní s men.vl. podílem. Nyní jsme dostali dopis od pověřeného vlastníka, že se dohodli…mají podíl 69,75%. 1.ruší úklid/byla uzavírána dohoda o prov.práci/budeme uklízet svépomocí. 2.zavádí se poplatek 100,–Kč/byt za správu domu…účetnictví… 3. poplatek na revize 50,– Kč Tím mění výši záloh a byli jsme požádáni o změnu trv.příkazů Prosím o Vaše názory. Moc Vám děkuji.....Alenka 1

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil sýkora (bez ověření), 8. Červen 2011 - 9:10

  Žádnou změnu ve společenství nelze udělat dopisem. Každá změna se musí odhlasovat na schůzi shromáždění. To co jste dostali jako dopis od pověřeného vlastníka nemusíte respektovat. Pokud to nebude možné jinak a budou na svém trvat, nenechají si to vysvětlit, budete se muset obrátit na soud. Dobré vztahy ve vašem společenství jsou ovšem nenávratně pryč. Rodina vlastnící větší podíl vás může v lecčems přehlasovat a vy to budete muset respektovat. Musí to být ale na schůzi ne dopisem. Když bude svolána schůze, rozhodně ji nebojkotujete, poškodíte tím jenom sami sebe.

  Vložil Rozúčtovatel (bez ověření), 7. Červen 2011 - 21:35

  1. budeme uklízet svépomocí

  Pouze pokud se najde dobrovolník.

  2.zavádí se poplatek 100,–Kč/byt za správu domu…účetnictví…

  Pouze se souhlasem všech.

  3. poplatek na revize 50,– Kč

  Nejasně formulováno.

  Vložil Mel. (bez ověření), 7. Červen 2011 - 21:03

  Rozhodně změna příspěvku i ostatní záležitosti musí projít hlasováním na shromáždění a být schváleny příslušnou většinou… pokud se tak stane a oni ji mají, pak bohužel pro vás, pokud ne (a vypadá, že se tak stalo), pak jejich požadavky typu „dohodli jsme se“ (- kde, někde u kafe?) jsou nesmyslné a netřeba je respektovat … Mel.

  Vložil Alenka 1 (bez ověření), 7. Červen 2011 - 21:13

  Děkuji. Jen doplním. Na shromáždění, kde je zastupoval právník tyto poždavky vznesli..ale bohužel naše menšina s tím nesouhlasila.Tím nebylo přijato usnesení, protože neměli 3/4 přít.členů. Alenka1

  Vložil G.X, 7. Červen 2011 - 21:36

  Dobrý den,

  na základě čeho uvažujete potřebnou většinu 3/4 přít. členů? Je to dle vašich stanov? Prosím upřesněte.

  (takové nastavení není obvyklé – podle zákona a vzorových stanov stačí pro schválení výše příspěvků nadpoloviční většinou přítomných hlasů – a zdůrazňuji hlasů – nikoliv členů.)

  Kromě faktu, že se u vás nejednalo o usnesení shromáždění (tudíž pravděpodobně neplatné rozhodnutí), vidím i problém v rozpočítání částky shodně na byty (rozpor s § 15 (1)) ZoVB). Konečně , je diskutabilní, zda SVJ může udělovat povinnost vlastníkům jednotek zajišťovat část správy domu („úklid svépomocí“ – pokud to tak bylo myšleno), domnívám se , že nikoliv.

  G.X.

  Vložil Alenka1 (bez ověření), 7. Červen 2011 - 22:31

  Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o schválení nebo změně stanov, změně prohl.vlastníka budovy §4… uzavření smlouvy o zástavní právu k jednostkám.­......... způsobu rozúčtování cen služeb na jedn.vlastníky. rozdělení zisku z hosp. spol.

  Souhlasím s tím, že by náklady za služby měli být rozúčtovávány vl. podílem, nikoliv na byt. Rozúčtování na byt je pro ně výhodnější, protože mají větší vl. podíly. Prosím může udělat tyto 3 změny pověřený vlastník ? viz dotaz

  Vložil G.X, 8. Červen 2011 - 18:54

  Dobrý den, prosím rozlišujte služby a správu domu. Obě jsou v různém režimu rozhodování o nich. Účetnictví a revize jsou jasně správa domu. Ustanovení , které citujete není relevantní, neb se týká služeb. Nelze tak změnu způsobu rozúčtování odhlasovat ani třemi čtvrtinami.

  Shrnuli to, pak dle mého názoru

  1. nelze – již jsem uvedl v předešlém příspěvku, proč
  2. nelze – pro neexistenci dohody dle § 15 (1)) ZoVB
  3. nelze – pro neexistenci dohody dle § 15 (1)) ZoVB (je li míněn poplatek 50,– za BYT)

  G.X.

  Vložil Alenka 1 (bez ověření), 10. Červen 2011 - 6:24

  Srdečně zdravím G.X.

  prosím můžete mi blíže popsat služby a správa domu a režim rozhodování?

  Domnívala jsem se, že účetnictví je služba.
  Děkuji.

  Vložil rivr, 8. Červen 2011 - 20:22
  cit.(): „…1.ruší úklid/byla uzavírána dohoda o prov.práci/budeme uklízet svépomocí…“
  Zde jde o §9a/2 ZoVB úklid jistě zrušit LZE. Ano robotu zjevně nakázat nejde. Bude tam tedy bor… Otázka je jestli prostě většinový Vlastník třeba chce uklízet sám – to tazatel neuvedl.

  cit.(): „…2.zavádí se poplatek 100,–Kč/byt za správu domu…účetnictví…“
  Je jistě v pravomoci Shromáždění ustanovit „Správce“ kterému se platí „smluvní odměna“ – zde 100Kč. Ano je nepochybně špatné pro tazatele, že jich je jen 30.25%. Bezpochyby ale LZE ustanovit Správce (čl.V/1 z371/2004) i s jeho smluvní odměnou
  cit.(): „…3. poplatek na revize 50,– Kč Tím mění výši záloh a byli jsme požádáni o změnu trv.příkazů…“
  I toto je moožné – opět lze rozhodnout že jde o služby.

  Primární problém je těch 30.25% – s těmi NIC asi dělat nelze.
   rivr
  Vložil Mel. (bez ověření), 7. Červen 2011 - 22:42

  Samozřejmě, že sám nemůže… to je vlastník pověřený shromážděním a jeho pravomoce jsou dány zákonem a stanovami,příp. rozhodnutím shromáždění, to není vlastník vás všech…

  Vložil Mel. (bez ověření), 7. Červen 2011 - 21:21

  Pak není co řešit, ale asi vám budou dost znepříjemňovat ži­vot…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".