Změna prohlášení vastníka

Vložil Anonymous, 22. Září 2020 - 11:11 ::

Dobrý den, mám dotaz ohledně půdy která je ve společných částech domu a jestli lze prohlášením ji zapsat pouze jednomu majiteli. Zatím tam nebudou žádné stavební úpravy a byla by ponechána jak je. Děkuji

  • prohlášení vlastníka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 22. Září 2020 - 15:12

Podívejme se jak je možné nakládat s prostorem uvnitř domu. Půda se nemusí stát samostatnou jednotkou, můžete ji prostě přidat k vašemu bytu.


  • Podle zákona č. 72/1994 Sb.

Existují desetitisíce domů s jednotkami(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb.. Součástí těchto jednotek jsou balkony, lodžie či terasy. Při tom platí, že balkon, lodžie a terasa jsou prostory ohraničené stavebními konstrukcemi domu.

Naprosto shodně je možné postupovat ve Vašem případě: změní se prohlášení vlastníka budovy tak, že součástí Vaší jednotky je půdní prostor. Chcete-li, můžete ten prostor nazvat třebas „krytá terasa“ (to aby katastrální úřad nezačal zmatkovat).


  • Podle zákona č. 89/2012 Sb.

Pokud snad ve vašem domě jsou jednotky(2012) podle zákona č. 89/2012 Sb., definice „bytu“ je odlišná. Podle § 1159 platí, že byt je prostorově oddělená část domu. K tomu je v prováděcím právním předpisu upřesněno jak se vypočte podlahová plocha bytu:

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
§ 2 Prostorové ohraničení bytu
Pro účely výpočtu podlahové plochy je byt, jako prostorově oddělená část domu, ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části domu, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor

Jak vidíte, prostor půdy může být místností. Je tedy nutné změnit prohlášení v části definující Vaši jednotku takto: Součástí bytu, která je umístěna mimo hlavní obytný prostor, je místnost v podkroví o podlahové ploše XX.X m2. Tato místnost je přístupná ze schodiště v nejvyšším patře domu. Místnost je ohraničena podlahou podkroví a konstrukcí krovu.

O plochu půdní místnosti se v tomto případě zvětší podlahová plocha Vašeho bytu. A v obou případech bude nutná změna prohlášení, jak Vám už napsali jiní.

Justitianus

Vložil Šarlota (bez ověření), 22. Září 2020 - 16:59

Pane Justitiane,

může být součástí jednotky část místnosti?

  1. id. podíl místnosti (místnost je rozdělená mezi několik jednotek, ať už rovným dílem, nebo v poměru podílů jednotek), řekněme vstupní hala, z níž se vstupuje do několika bytů, nebo „krytá terasa“, sauna, bazén, kuřárna, zimní zahrada apod. společná pro několik jednotek,
  2. vymezená část místnosti – podobně, ale jsou vymezeny přesné části místnosti.
Vložil Justitianus, 24. Září 2020 - 11:58

Šarloto, ptáte se zda může být součástí jednotky část místnosti. Odpověď zní: NEMŮŽE!!! Tím bychom mohli skončit. Existuje ovšem cesta jak dosáhnout podobných praktických účinků, a to naprosto legálně a v souladu se zákonem.


  • Dům s jednotkami(1994)

Podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 72/1994 Sb. platí, že prohlášení obsahuje určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek.

Je-li některá část domu (nikoliv jednotka) společná vlastníkům jen některých jednotek, pak každý z okruhu těchto vlastníků jednotek je zároveň podílovým „spoluvlastníkem“ oné části (§ 1 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.). Obdobně platí, že je-li „vlastníkem“ některé části domu jediný vlastník jednotky, pak jde o jeho výlučné „vlastnictví“. Jde vždy o „vlastnictví“ čehosi společného mimo jednotku!

Tato právní úprava stále existuje (a občas se i použila v prohlášení, např. u balkonů, lodžií, teras, sklepních kójí či garáží), ale jde o poněkud nedotažený výmysl českých zákonodárců. Jde o natolik speciální typ spoluvlastnic­tví/vlastnictví části věci, že katastrální úřady od počátku odmítly (a nadále odmítají) zapisovat tyto „spoluvlastnické“ podíly na list vlastnictví jednotek – nebo kamkoliv jinam.

Může to tedy být platně uvedeno jedině v prohlášení vlastníka budovy. Jak změnit prohlášení je Vám jistě známo.


  • Dům s jednotkami(2012)

Pokud Váš dotaz směřoval na stav v domě rozděleném na jednotky(2012) podle zákona č. 89/2012 Sb., pak právní úprava je odlišná. NOZ nezavedl existenci společných částí, které by byly společné vlastníkům jen některých jednotek. Namísto toho jsou všechny společné části společné všem.

Jednotlivý vlastník jednotky (či skupina vlastníků jednotek) může mít k některé společné části zřízeno výlučné užívací právo (§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 2). Za to má tento vlastník jednotky povinnost provádět a hradit pouze údržbu a drobné opravy této společné části (§ 1175 odst. 2).

Za takovou „výlučně užívanou společnou část“ je možno v prohlášení označit například část prostoru místnosti či celou místnost, prostor ve sklepní kóji, jednotlivé parkovací stání ve společné podzemní garáži.

I v tomto případě je nutné definovat to v prohlášení. Ve společných částech bude tato část uvedena jako „společná část ve výlučném užívání“. V definici jednotky bude uvedeno který vlastník jednotky je oprávněn (popř. kteří vlastníci jednotek jsou oprávněni) tuto společnou část výlučně užívat.

Justitianus


Poznámka:
Speciální právní režim podle § 1166 odst. 1 písm. b) bod 2 NOZ se totálně odlišuje od obecného spoluvlastnického užívání společné věci. Mimo bytové spoluvlastnictví totiž vyloučeným spoluvlastníkům náleží finanční náhrada, vyčíslená jako „nájemné v místě obvyklé za obdobný předmět pronájmu“. U bytového spoluvlastnictví je to jinak: jestliže tento režim užívání společné části je stanoven v prohlášení, pak vyloučení vlastníci jednotek nemohou požadovat po výlučném uživateli žádnou finanční náhradu za toto omezení.

Vložil P_V (bez ověření), 22. Září 2020 - 11:40

Je to možné, pokud s tím budou písemně souhlasit dotčení vlastníci, v tomto případě všichni. Nejsnažší asi bude zapsat půdu jako společnou část ve výlučném užívání. Nebo se všemi vlastníky uzavřít smlouvu o výstavbě, čímž z půdy vznikne jednotka zapsaná na katastru.

Vložil AS (bez ověření), 22. Září 2020 - 13:46

Pokud bych půdu nechal jak je tzn. nechtěl bych nic stavět, tak jestli by společný prostor půda šlo převést na jednoho vlastníka prohlášením vlastníka.

Vložil JaVa, 22. Září 2020 - 14:17

Ano šla. Samozřejmě pokud by ta půda byla v PV vymezena jako jednotka a nikoliv jako společná část domu, jak je to zřejmě doposud. Další možností je, tuto společnou část vymezit v PV k vašemu výlučnému užívání.K oběma způsobům je třeba písemné dohody všech dotčených vlastníků jednotek v domě a následná změna PV, dle § 1169/89/2012 Sb.Přeji hezký den. JaVa

a
Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Září 2020 - 13:59

jak jako? vy ji snad v katastru máte vymezenou jako jednotku?

Vložil AS (bez ověření), 22. Září 2020 - 14:12

to není ale myslel jsem prohlášením vlastníka ji vymezit ale nejsem si jist jestli je to možné

Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Září 2020 - 15:58

musela by být vymezena jako jednotka a hlavně by museli ostatní souhlasit a vy byste ji pak od nich vykoupil, nebo zdanil jako dar kdyby byli tak blbí a nechali vám ji zadarmo. ale půdu jako společný prostor vlastní prostě všichni a nikoho nelze vyloučit.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".