Zjednodušení v dani z nemovitých věcí

Vložil Pavel, 27. Prosinec 2023 - 22:56 ::

Při prezentování Zdražovacího balíčku bylo opakovaně tvrzeno, že se tím i zjednoduší daně. Pochopitelně se jedná o nepravdivou vládní informaci, stačí si Zdražovací balíček přečíst.

V tomto vláknu upozorním jen jak se budou zdaňovat místnosti a byty využívané v oboru ubytování.

_____________­________________________­________________________­_______________

Zvýšení daně se vztahuje i na místnosti v obytných domech a jednotkách pro bydlení využívaných k podnikání v oboru ubytování

  • navyšuje se.

[§ 11a zákona o dani z nemovitých věcí]

Od zdaňovacího období roku 2024 dochází k rozšíření případů, ve kterých se zvýšení daně aplikuje, a zároveň se zvyšuje jeho výše ze 2,00 Kč na 3,50 Kč za 1 m2 nebytového prostoru užívaného k podnikání nebo místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování.

Zvýšení daně u zdanitelných staveb se stejně jako doposud použije u budov obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, kromě nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství. Nově se zvýšení daně použije u budov obytného domu, kde se nachází místnost využívaná k podnikání v oboru ubytování, s výjimkou místnosti, která je osvobozenou částí budovy. Zvýšení daně se vypočítá jako součin výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru nebo předmětné místnosti v m2 a 3,50 Kč.

Poplatníkům, kteří v budově obytného domu poskytují v některých místnostech či bytech ubytování, a to bez ohledu na skutečnost, že disponují rozhodnutím stavebního úřadu o změně využití stavby, ale nepřiznávají celou budovu obytného domu se sazbou daně pro podnikání, protože nadpoloviční část podlahové plochy budovy je užívána k bydlení, vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém musí uvést zvýšení daně za místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování.

Místností se podle § 13 písm. k) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozumí „prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí střechy a pevnými stěnami,“.

Mimo zvýšení daně zůstávají situace, kdy je určitá místnost rodinného domu užívána zároveň k bydlení a k podnikání. Například švadlena či krejčí využívají obývací pokoj v průběhu dne nejenom k bydlení, ale i k podnikání, protože v něm šijí a zkouší, nebo IT vývojář programuje na počítači ve své ložnici.

Poplatníci, kteří již zvýšení daně u budovy obytného domu uvedli na zdaňovací období roku 2023, nemusí z důvodu změny zvýšení daně podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024. Správce daně provede přepočet zvýšení daně z moci úřední na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí.

Příklad:

Pan Opršálek vlastní rodinný dům, ve kterém má dva apartmány (které ale nejsou dle katastru nemovitostí vymezeny jako jednotky), ve kterých poskytuje ubytování a s ním spojené služby turistům. Jelikož převažující část podlahové plochy rodinného domu je užívána pro jeho trvalé bydlení, na zdaňovací období roku 2023 přiznával rodinný dům se sazbou daně pro bydlení (v daňovém přiznání označeno jako „H“). Má pan Opršálek povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024? Ano, pan Opršálek má povinnost podat ve lhůtě do 31. 1. 2024 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém uvede rodinný dům včetně zvýšení daně za příslušné m2 místností, kterými jsou tvořeny předmětné dva apartmány využívané k podnikání v oboru ubytování.

Příklad:

Pan Mrázek vlastní bytový dům (který není dle katastru nemovitostí rozdělen na jednotky), přičemž v přízemí domu se nachází obchod s potravinami. Jelikož převažující část podlahové plochy bytového domu je užívána pro bydlení, na zdaňovací období roku 2023 pan Mrázek přiznával bytový dům se sazbou daně pro bydlení (v daňovém přiznání označeno jako „H“) a uplatňoval zvýšení daně za nebytový prostor sloužící 9 k podnikání. Má pan Mrázek povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024?

Ne, panu Mrázkovi nevzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024. Na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí správce daně provede změnu zvýšení daně z moci úřední. Správce daně tedy celou daň přepočítá z moci úřední, stanoví její novou výši hromadným předpisným seznamem a panu Mrázkovi pouze sdělí její výši k úhradě (dle jím zvoleného způsobu – e-mailem, datovou schránkou, poštovní poukázkou, eventuálně bude daň uhrazena prostřednictvím SI­PO).

Zákonná úprava

Ustanovení § 11a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od 1. 1. 2024.

(1) Zvýšení daně ze staveb a jednotek za budovu obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, nebo s místností využívanou k podnikání v oboru ubytování, s výjimkou místnosti, která je osvobozenou částí budovy, činí součin

  1. výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru nebo této místnosti v m2 a
  2. 3,50 Kč.

(2) Zvýšení daně ze staveb a jednotek za zdanitelnou jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí zdanitelné jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, nebo která zahrnuje místnost využívanou k podnikání v oboru ubytování, s výjimkou místnosti, která je osvobozenou částí budovy, činí součin

  1. upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru nebo této místnosti a
  2. kladného rozdílu mezi

1. sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a

2. sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

(3) Odstavec 1 se nepoužije na zdanitelnou stavbu, na kterou se použije sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. f) až h).

Zdroj:

https://www.financnisprava.cz/…meny2024.pdf

Celkem se jedná o 47 stránek jen u daně z nemovitých věcí.

U dalších daní jsou také desítky stránek, které se pokouší vysvětlit, co Zdražovací balíček vlastně zjednodušil.

Hezký den!

  • airbnb
  • daně
  • vládní dezinformace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil + (bez ověření), 3. Leden 2024 - 10:01

To je tedy zjednodušení, kdo se v tom má vyznat. Trotlové patrně naberou jednou tolik úředníků, aby to všechno zmákli. K tomu budou opečovávat a chránit zástupy udavačů, kteří budou hlásit, co pan Mrázek dělá nebo nebo nedělá ve svém domě, co dělal včera a co dělá dnes. Pan Mrázek má přece souseda, který mu závidí. Ten rozklad společnosti už ani nejde popsat. A k tomu se rozkrádají dotační miliony, miliony a miliony.

Vložil Člen (bez ověření), 3. Leden 2024 - 7:52

Řešením je přejít na pronájem. Jediný rozdíl je, že si “ubytovaný” musí dovézt svůj spacák popř. povlaky a po sobě uklidit :-)

Vložil Pronajímatel (bez ověření), 3. Leden 2024 - 10:46

„Řešením je přejít na pronájem. Jediný rozdíl je, že si “ubytovaný” musí dovézt svůj spacák popř. povlaky a po sobě uklidit“ (Vložil Člen (bez ověření), 3. Leden 2024 – 7:52)

Spacák a povlaky můžete rovněž pronajmout (smlouvou o nájmu věcí movitých), případně prodat.

Vložil ? (bez ověření), 28. Prosinec 2023 - 8:33

Snažím se pochopit.

Prosím o vysvětlení pojmů dům s byty, bytový dům, obytný dům a stavba určená k bydlení.

Tady se píše o obytném domě, tj. na bytový dům se to nevztahuje?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".