Zdanění prodeje nájemího bytu v SVJ

Vložil bzebra (bez ověření), 13. Květen 2013 - 20:32 ::

Dobrý den, prosím o radu ohledně zdanění a použití výnosu z prodeje nájemního bytu. Ve vlastnictví SVJ je nájemní byt, který bude odprodán 3.osobě. Předpokládám, že SVJ musí zaplatit daň z převodu nemovitosti a následně zdanit daní z příjmu. Základem daně pak bude částka snížená o zaplacenou daň z převodu a případné snížení dle ZDP „Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; přitom (…) u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou domu“. Lze to prosím považovat za možnost poměrným způsobem dle vlastnických podílů snížit příspěvky vlastníků do FO ? Děkuji

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.