závěsné balkony patří k vlastnictví bytu - co s tím?

Vložil latal, 23. Únor 2011 - 18:17 ::

Téma zateplování a výměny balkonů je hodně frekventované,ale nenašel jsem zatím radu na na následující problém. Zavěšené ocelové balkony by měly dle zákona 72/1994 být součástí společného vlastnictví.U nás ale dle prohlášení vlastníka a v souladu se smlouvami o převodu vlastnictví bytů jsou balkony uvedeny jako součást bytu. Je to rozpor, teda zákon by měl být vyšší (smlouva je proti zákonu),ale dle vašich příspěvků případné soudy asi ,,upřednostní“ právo vlastníka. Může vlastně výbor SVJ jednat a společenství vlastníků odsouhlasit 75 procenty výměnu starých (rezavých) balkonů za nové i když nejsou společným vlastnictvím domu? (Společenství řeší dle zákona pouze společné části domů) Dva-tři majitelé z 80 nesouhlasí s žádnou výměnou a vyhrožují soudním sporem,policií atd,že se jedná o zákl. porušení vlastnických práv a dokonce ohrožení jejich bezpečnosti při výměně balkonů proti jejich vůli. Co s tím,Nechat je bez zateplení,se starými balkony (prý opravenými), podat soudní žalobu s tím,že se jedná o ,,obecné ohrožení“,pokud se balkony nevymění, nebo požádat soud o změnu smluv a uvedení do souladu se zákonem – vlastně ,,znárodnit“ balkony? Nebo provést výměnu s výjimkou těchto neřešitelných případů? Na povinnost a právní zodpovědnost za stav balkonů byli všichni majitelé upozorněni. Neřešili jste někde tento problém? Díky předem za rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Günther (bez ověření), 7. Leden 2016 - 14:31

  Zase tady mažete.

  Vložil lake, 24. Únor 2011 - 8:09

  "... balkony by měly dle zákona 72/1994 být součástí společného vlastnictví."
  Zákon nic takového nepraví.

  "Může vlastně výbor SVJ jednat a společenství vlastníků odsouhlasit 75 procenty výměnu starých (rezavých) balkonů za nové i když nejsou společným vlastnictvím domu?"
  Pokud si to pouze odhlasujete většinou, nic se neděje: půjde o usnesení nulitní (absolutně neplatné pro rozpor se zákonem). Horší bude, jestliže výbor bude tento nesmysl realizovat. To je pak trestný čin zpronevěry, spáchaný členy organizované skupiny. Pokud Vám to nedošlo, je to totéž, jako kdyby si např. předseda SVJ nechal za společné peníze namontovat do bytu novou kuchyňskou linku.

  "podat soudní žalobu s tím,že se jedná o obecné ohrožení"
  Nerozumný postup. Od toho je zde Stavební úřad, aby posoudil závady v bezpečnosti stavby, ohrožující zdraví a život. Jsou-li takové, nařídí úřad vlastníkům balkonů odstranění závad.

  ",znárodnit“ balkony?"
  Nešlo by o vyvlastnění balkonu, nýbrž o výměnu (balkon za spoluvlastnický podíl na všech balkonech v domě). Souhlas vlastníka je samozřejmě nutný.

  lake

  Vložil jolik (bez ověření), 6. Leden 2016 - 15:33

  bože… vaše odpovědi jsou naprosto zcestné… doufám, že se podle Vás nikdo neřídí!

  1. zákona č. 72/1994 Sb. sice nestanovil, že jsou balkony součástí společného vlastníctví, ale stanovila to judikatura, zejména Nejvyšší soud. Soudy by proto daly přednost společnému vlastnictví. Zákon už od 1.1.2014 neplatí a nový „bytový zákon“ společné vlastnictví u balkonů stanoví striktně!

  2)tím pádem se o rekonstukci balkonů může rozhodnout kvalifikovanou většinou. A vaše poznámka o spáchání trestného činu zrponevěry je úplný blábol… četl jste vůbec trestní zákoník? kde máte při výměně balkonů naplnění znaku skutkové podstaty spočívajícím v „způsobení škody“!!!!!, když se odstraní havarijní stav…

  Prosím všechny ostatní… nedbejte rady od pana lake… radši se poraďte s někým fundovaným… :-)

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2016 - 16:11

  Jolik, budete muset nechat na nás, jaké rady si vezmeme k srdci. Že by judikatura NS mohla způsobit vyvlastnění mého majetku je zcestné tvrzení.

  Magda

  Vložil Ludmila, 6. Leden 2016 - 17:36

  Jak vidím, tak balkony se řeší stále. Je to důsledek nezájmu vlastníků již z doby, kdy se tvořilo „Prohlášení“ a kde si sami vlastníci mohli rozhodnout – zda budou balkony ve vlastnictví vlastníka nebo jako společná část domu.Když ta možnost byla – tak jaképak přemýšlení – balkon je přece náš – tedy ve vlastnictví. Důsledky rozhodnutí jim určitě nikdo nevysvětlil – myslím, že o to ani nestáli. Navíc, balkon a lodžie byly zadarmo – nikdo si ho nikdy nezaplatil (metráž se nezapočítává do podílu), tak jaképak rozmýšlení – a tohle jsou po létech následky. Vlastnici balkonů přitom využívali celá léta výhody vyšší tržní ceny bytu. Nezájem vlastníků a špatná správa domu udělala své. Zkrátka, balkon je-li vyjmenován v Prohlášení ve vlastnictví vlastníka a není vyjmenován ve společných částech domu – ať se to teď někomu líbí nebo ne, tak se o něj musí starat, opravy a rekonstrukce platit ze svého. A žádná judikatura nemůže způsobit vyvlastnění. Změnit to můžou vlastníci jedině sami změnou prohlášení a to za souhlasu všech – a to se určitě nepovede, to by ti, kteří balkony nemají byli padlí na hlavu.

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 18:37

  „balkon je-li vyjmenován v Prohlášení ve vlastnictví vlastníka a není vyjmenován ve společných částech domu – … tak se o něj musí starat, opravy a rekonstrukce platit ze svého.“

  Paní Ludmilo,

  odkud tohle plyne? Je-li (podle Vás) za daných okolností balkon výlučným vlastnictvím vlatníka jednotky, potom může vlastník jednotky se svým vlastnictvím nakládat podle svého uvážení a nemusí se nikoho ptát. Může balkon zbourat.

  Vložil (:) (bez ověření), 6. Leden 2016 - 20:12

  je součástí projektu a byl kolaudován.

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 20:16

  Vlastník může svoji stavbu nebo její část zbourat, i když byla součástí projektu a byla kolaudována, což typicky byla.

  Vložil lake, 6. Leden 2016 - 20:48

  Günthere, teď pouze trollujete z neznalosti právní úpravy. Ničeho tím nedosáhnete, Váš přínos pro diskusi je nulový.

  Zde se píše o vlastnictví balkonu v roce 2011, tedy za účinnosti ZoVB. Mezi spoluvlastníky domu rozděleného podle ZoVB na společné části a jednotky(1994) platí, že úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek (§ 13 odst. 3 ZoVB). Jde o zákonné omezení vlastníka jednotky v nakládání s jeho majetkem. Podle § 3063 NOZ se v případě vlastnictví jednotky(1994) podle ZoVB uplatňuje i nadále dosavadní právní úprava i po zrušení ZoVB.

  Balkon si tedy nemůžete zbourat, i když je možná v prohlášení vlastníka uveden jako věcné příslušenství Vaší jednotky.

  lake

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 22:30

  „Günthere, teď pouze trollujete z neznalosti právní úpravy. Ničeho tím nedosáhnete, Váš přínos pro diskusi je nulový.“

  Pane Laku,

  nikoli. Popisoval jsem příklad z praxe. Stavební úřad mi na oznámení nepovolené stavební úpravy odpověděl, že věc řešit nebude, neboť žádné řízení ve věci nevedl, a proto se věcí zabývat nebude, neboť z toho, že žádné řízení nevedl, podle jeho názoru plyne, že k žádné stavební úpravě, která by vyžadovala vyjádření stavebního úřadu, nedošlo. Nicméně chápu, pokud je věc mimo oblast Vašeho zájmu.

  Vložil lake, 7. Leden 2016 - 4:26

  Pane Günthere, pletete si pojmy a dojmy.

  Prve jste opakovaně tvrdil, že balkon ve Vašem vlastnictví můžete svévolně zbourat. Na to jsem Vám odpověděl. Prokázal jsem, že k odstranění balkonu byste musel získat soukromoprávní oprávnění od všech vlastníků jednotek.

  Vy si to teď pletete s veřejnoprávním povolením od stavebního úřadu. O tom jsem ale nepsal nic. Je třeba rozlišovat soukromoprávní sféru od veřejnoprávní. Chcete-li otevřít nové téma, založte si k tomu novou diskusi.

  lake

  Vložil Ludmila, 6. Leden 2016 - 19:11

  Pane G"unthere, ne, musí postupovat v souladu se stavebním zákonem. Nebuďte demagog!

  Vložil Dejvická (bez ověření), 6. Leden 2016 - 15:54

  Můžete své tvrzení doložit spisovou značkovou Vámi zmiňované judikatury NS?

  Když mám balkón zapsán v katastru, tak on mi ho dle Vašeho tvrzení vlastně stát vyvlastnil, tak bych rád věděl kdy…

  Vložil Kryštof (bez ověření), 7. Leden 2016 - 12:55

  „Můžete své tvrzení doložit spisovou značkovou Vámi zmiňované judikatury NS?“

  Připojuji se a rovněž prosím o doložení spisové značky. Děkuji.

  Vložil latal, 23. Březen 2011 - 10:39

  Zdravím pane Lake..Vaše odpovědi se mi jeví jako logické a fundované.Vidím,že jste na příjmu proto se Vás táži na možný scénář našeho problému…opakuji: máme balkony staré 40 let,některé(ne­udržované) již takřka havarijní.Zbývá zateplit poslední stěna…všichni jsou pro.Ale-tehdejší výbor před cca 6 lety neprosadil na shromáždění vlastníků zateplení a výměnu balkonů a ,,doporučil" vlastníkům,aby se o svůj majetek(balkony jsou ve vlastnictví) starali. Dva majitelé si nechali vyrobit nové a provedli výměnu sami.Někteří si balkony nechali opravit(více či méně úspěšně).Nyní chceme zateplit…s tím bude určitě souhlasit 75 % (možná všichni) vlastníků, ale ti,kteří před 5 ti léty investovali dle doporučení výboru společenství 25000 za nové balkony,nebo méně do oprav,nechtějí přistoupit na výměnu za nové(a já si myslím,že bychom my jako výbor jejich rozhodnutí měli respektovat.Jak to ale fysicky provést: Zateplíme a firma,která bude dodávat nové balkony pravděpodobně nebude chtít dodávat ten prodlužovací nástavec,který je nutný kvůli zateplení-nemusí být stejný jako pro staré balkony(přede­sílám,že pokud chceme dodržet zákon,tak nesmíme změnit rozměr balkonu-jinak je to stavba , a musel by být 100% souhlas-je tak?).Můžeme jako výbor říci těm,co si chtějí nechat staré balkony,aby si ,,sehnali " nástavce sami-to se mi zdá neseriozní,ale bez nástavců prostě nemůžeme zateplit tyto byty-ani sundat staré balkony jejioch majitelům bez dohody.Pokud ,,objednáme a zaplatíme " nové balkony pro všechny,tak se obávám,že případný soudní spor o náhradu půjde na vrub výboru – pokud neprokážeme,že jsou všechny balkony nevyhovující.Obecně pokud takto uvažuji,výbor ani společenství nemá právo rozhodovat o majetku bytů,tedy pokud tuto práci zorganizujeme,tak myslím musíme trvat i na vyjádření všech vlastníků , zda chtějí a zaplatí nové nebo si ctějí ponechat staré balkony.Shromáždění 80 ti majitelů máme 5.4.Prosím o Váš názor ev. radu a omlouvám se za tak rozsáhlé povídání

  Vložil latal, 9. Březen 2011 - 16:58
  1. společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání,

  zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené …je pravda,že jak je vidno z kopie odstavce g)zákona 72/1994 sb.jsou zde vyjmenovány jako společné části domu i balkony,ty ovšem v našem případě nesplňují podmínku ,,určené pro společné užívání".Takže možná máte pravdu,že teda mohou být jako součást bytu v soukromém vlastnictví.Pak vidím jedinou reálnou cestu-kdo souhlasí s výměnou,tomu vyměnit,kdo nechce, (přičemž zateplit chce,ale balkon vyměnit ne),pověsí si tam zpět starý balkon.Jak to bude vypadat je nasnadě,ale pokud to schválí stav.úřad tak sbohem.Nemáme už čas na další meditace,blíží se kvapem úprava DPH atd.už tak jsme prošvihli dotace.

  Vložil josip (bez ověření), 24. Březen 2011 - 18:41

  společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání s výčtem prostor, kde jsou uvedeny i balkony, se s největší pravděpodobností myslí prostory, ke kterým mají přístup všichni, proto jou to společné prostory. Z toho vyplývá a taky z toho vyvozuji, že se jedná o balkony, které jsou přístupné ze splečných částí domu. Víme všichni, že je mnoho panelových domů, které mají balkony, k nimž je přístup ze společné chodby a nebo byty, do kterých je přístup pouze z balkonů. Mám jich ve svém okolí několik a to oba druhy paneláků. Tak pravděpodobně tyto balkony jsou brány jako společné pro všechny. Avšak balkony, ke kterým je přístup pouze z bytové jednotky, je vlastnictvím jednotky. Spíš mě zaráží formulace o okech. Ve vlastnictví vlastníka jsou uvedena jen vnitřní okna. To by znamenalo, že když se ve dvojitém okně rozbije skleněná výplň zvenčí a vnitřní část zůstane nepoškozena, hradí se to z fonu VBJ protože ta vnější část patří do spoluvlastnického podílu? Spíš toto je pro mně nepochopitelné, než ty balkony.

  Vložil ludspa, 23. Únor 2011 - 19:35

  že na tohle vám asi nikdo fundovaně neodpoví, několikrát jsem zde položil podobnou otázku ale odpovědi nic moc. Dle mého úsudku je soukromý majetek nedoknutelný a není možné o něm hlasovat, snad jen v případě dohody všech = 100%, ale to není váš případ tak že východisko nevidím.

  Ludspa

  Vložil SVJD, 15. Duben 2012 - 13:52

  Dovolte abych předložil další názor. Víme, že bytové domy se při prodeji jednotlivým vlastníkům ( tady rozuměj při potřebě státu zbavit se odpovědnosti za bytový fond) museli nějak "rozparcelovat". K tomu posloužil dokument s názvem Prohlášení vlastníka vypracovaný původním vlastníkem. Podle tohoto dokumentu byly následně vyhotoveny Kupní smlouvy. A je to v nich i konstatováno.
  Doslova je uvedeno( alespoň u nás): k bytu patří sklepní kóje s laťovými přepážkami o výměře xy m2 a lodžie o výměře xy m2 jako **společné prostory**. Prosím zkuste do diskuse přepsat znění z vaší Kupní smlouvy. Myslím, že až potom se můžeme propracovat ke společnému cíli.

  Vložil Hosnedl (bez ověření), 7. Leden 2016 - 12:38

  „k bytu patří sklepní kóje s laťovými přepážkami o výměře xy m2 a lodžie o výměře xy m2 jako společné prostory.“

  Máme v prohlášení vlastníka podobnou formulaci. Tato formulace je zcela srozumitelná, a byla by stejně tak dobře srozumitelná a stejného významu, i kdyby neobsahovala ve svém závěru slova „jako společné prostory

  Co na to ostatní a zejména judikatura?

  Vložil Petr, 7. Leden 2016 - 11:43

  Odkazuji, i když se v odkazech nepíše pouze o závěsných balkonech na toto

  lbd.cz/Portal­s/0/Soubory/Do­taz do právní poradny č.5.pdf

  nssoud.cz/files/SO­UDNI_VYKON/2004/000­2_1As__0400214A_pre­vedeno.pdf

  http://www.akstancl.cz/…ebo-bytu.php

  Vložil Hosnedl (bez ověření), 7. Leden 2016 - 12:30
  Vložil lake, 7. Leden 2016 - 13:30

  Článek JUDr. Jiřího Štancla z roku 2011 je právně pochybný a obsahuje protizákonná tvrzení. Je publikován na jeho webu (http://www.akstancl.cz/…ebo-bytu.php, navštíveno dne 7.1.2016).

  Pro právní režim nikoliv společných balkonů a lodžií je rozhodující pouze obsah prohlášení vlastníka budovy. Autor se však o tomto nejdůležitějším dokumentu vůbec nezmínil. Asi netušil, že něco takového existuje. Přitom je to pouze prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým původní vlastní rozdělil budovu na společné části a jednotky. Prohlášení je vloženo v katastru a je tedy závazné pro vlastníky jednotek i pro budoucí nabyvatele jednotek.

  Judikát o balkonech (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2005, č. j. 1 As 2/2004–214) obsahuje něco zcela jiného, než napsal JUDr. Štancl. Obsah judikátu se zde citoval mnohokrát: http://www.portalsvj.cz/…/1+As+2/2004. Senát NSS si sice začátečnicky popletl příslušenství věci s příslušenstvím bytu, ale na výsledek sporu neměla tato chyba vliv.

  Výklad JUDr. Štancla o lodžii je už naprosto vadný: lodžie není místností, takže nemůže být nikdy součástí jednotky. Může být buď příslušenstvím bytu podle § 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. (což neříká naprosto nic o vlastnických vztazích), nebo příslušenstvím věci-jednotky podle § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964. Ve druhém případě se lodžie nepochybně stala výlučným vlastnictvím vlastníka věci hlavní, to jest vlastníka jednotky.

  Jisto je, že se nepoužije „kolaudační“ rozhodnutí stavebního úřadu, jak nesprávně tvrdil JUDr. Štancl. Rozhodnutí stavebního úřadu se totiž týká pouze obecného způsobu užívání budovy a jejích částí. Netýká se vlastnických vztahů k částem budovy. Tyto speciální vlastnické vztahy podle ZoVB vznikly později, teprve rozdělením budovy a vkladem prohlášení vlastníka do katastru.

  O balkonech platí samozřejmě totéž.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".