Zasklení lodžií

Vložil coromoro (bez ověření), 14. Srpen 2015 - 21:26 ::

Prosím, kolik procent majitelů SVJ je zapotřebí k zasklení lodžií? Dokládám výňatek ze stanov – SPOLEČENSTVÍ DÁLE ZAJIŠŤUJE SE SOUHLASEM VŠECH ČLENŮ SPOLEČENSTVÍ ZMĚNY STAVBY (NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, PŘÍP. REKONSTRUKCE A MODERNIZACE)A ZMĚ­NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY. K PŘIJETÍ USNESENÍ O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU JE ZAPOTŘEBÍ SOUHLASU VŠECH VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. JDE – LI O MODERNIZACI, REKONSTRUKCI, STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU, JIMIŽ SE NEMĚNÍ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ DOMU A Z ÁROVEŇ VELIKOST SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU, POSTAČUJE SOUHLAS TŘÍČTVRTINOVÉ VĚTŠINY VŠECH VLASTNÍKŮ JEDNOTEK.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Korky0202, 16. Srpen 2015 - 18:01

  Ať už půjde o rámové či bezrámové zasklení zasahuje konstrukce daných zasklení zpravidla do společných částí domu – fasáda, zábradlí, strop na lodžii. Navíc zásadně mění vzhled budovy.

  V tomto případě se osobně přikláním k tomu přísnějšímu výkladu a to:

  1. Když zasklít, tak zasklít všechny (třeba jen bytové) lodžie stejnou technologií.
  2. Jedná se o společných částech domu a platí ustanovení, které napsal lake o změně prohlášení.
  3. O způsobu zasklení lze rozhodnout následně, zda rámové či bezrámové.
  4. Protože vlastníkům bytových jednotek, kteří budou zasklení využívat vzniká jistý prospěch tímto užíváním tak bych navrhoval, aby po uhrazení pořizovacích nákladů, platili po dobu životnosti určitý „poplatek“ z pořizovací ceny. Samozřejmě, pokud mají všechny byty lodžii, tak tento bod nemusíte aplikovat.
  Vložil lake, 15. Srpen 2015 - 10:26

  Musíte si napřed odpovědět na základní otázku: Kdo má být vlastníkem zasklení, a zda zasklení má být zapsáno do prohlášení vlastníka budovy jako nová společná část domu.

  Bez této zàkladní informace je Váš dotaz nesrozumitelný a neurčitý. Nelze Vám odpovědět.

  Jestliže zasklení lodžií si pořizuje každý jednotllvě, pak zasklení bude ve výlučném vlastnictví vlastníka příslušné jednotky. Vlastník sám za sebe rozhoduje o tom, zda si zasklení pořídí, nebo nepořídí, a případně od koho si své zasklení objedná.

  Zcela jiný případ by nastal, kdyby se všichni, kterých se to týká, dohodli, že zasklení se po namontování stane společnou částí domu. Pak by podle toho muselo být změněno prohlášení vlastníka budovy a zasklení by se tím stalo společnou částí domu.

  Ke změně prohlášení vlastníka budovy je nutný souhlas všech, kdo jsou změnou dotčeni. (ZoVB to nepřímo stanovil v § 4 a plyne to z judikatury, v NOZ je to uvedeno výslovně.) Případný nesouhlas některého vlastníka jednotky lze překonat jedině rozhodnutím soudu.

  lake

  Vložil Mona (bez ověření), 14. Srpen 2015 - 22:25

  Vlastník si může nechat lodžii zasklít bez jakékoli administrativy, tzn. i souhlasů SVJ, sousedů, úřadu apod. Otázka je však možná míněna jinak, působí trochu stylem „kolik policistů je třeba k …“

  Vložil svjvmt, 16. Srpen 2015 - 18:58

  Mono, Mono, ví ona o čem je řeč?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".