Zařízení Mobilního operátora

Vložil JV (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 16:48 ::

Na našem domě došlo k úpravě zařízení mobilního operátora, který tam vytvořil monstrum stožáru a držáků nosičů antén, které si v rámci své modernizace přidal. Antény vyčnívají vysoko nad střechu a jsou ukotveny bez opásání do komína. Je tato změna, změnou vzhledu domu ve smyslu stavebního zákona, která je podmíněna souhlasem všech vlastníků? JV

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 30. Listopad 2017 - 10:55

  Udivuje mě nečinnost správce, nebo výboru v této záležitosti (není uvedeno jaké jsou vlastnické poměry domu). I když jde o mobil. operátora, musíte mít s ním smlouvu a pronájmu zabraných ploch a prostorů, dále o odběru elektřiny z Vašeho domovního rozvodu. Snad to tam ten zloduch provozuje vůči Vám zadarmo. Upozorněte ho, aby Vám předal statické posouzení všech prvků, které jsou zakotveny do Vašeho stavebního díla, pokud to nedoloží tak upozornit stavební úřad o narušení domu a vydání předběžného opatření k doložení potřebných dokladů, případně i o odstranění. Hlavně jednejte o smluvních podmínkách a úhradě /částku si nasaďte podle Vaší představy/.

  Vložil franos, 28. Listopad 2017 - 12:58

  Stavební zákon pro antény do výšky 8m včetně jejich nosných konstrukcí nic nevyžaduje (§ 79/2/j a § 103/1/e/4). Za ukotvení odpovídá vlastník zařízení, tj. nájemce. Stavební úřady zpravidla řeší na střechách pouze kontejnery s technologií operátorů, a to jen pokud jsou tak velké, že mají charakter místnosti/nástavby (tj. lze vejít dveřmi dovnitř, není to jen bedna).

  Vložil JV (bez ověření), 28. Listopad 2017 - 14:38

  Když se podívám na Vámi uvedené odkazující paragrafy, tak §103 … jsou sice antény a komunikační zařízení, ale vyjma budov – to si vykládám tak, že na budově to je jinak než v těch ostatních uvedených případech, kdy se staví na zemi a §79 … jsou stožáry na vlajky nižší než 8 m, za ukotvení odpovídá projektant, který to nájemci namaloval, obecně si pamatuji ze školy, že se komín nesměl porušit, jediná šance na něj něco dát, bylo opásat si ho a na to dát třeba stožár a musel to konstrukčně unést. že si úředníci práci zjednodušují chápu, mají i tak dost jiné práce, ale když by to mělo být podle zákona a nechci se nechat odbýt, tak by to mělo se vší parádou.

  Vložil MartinII, 27. Listopad 2017 - 17:05

  Nejdříve nahlédněte do smlouvy. S mobilními operátory, ČEZem apod. bývají problémy z hlediska práv a povinností smluvních stran. Je o tom zde také diskuse.

  Vložil JV (bez ověření), 28. Listopad 2017 - 11:22

  Smlouva o umístění zařízení operátora řeší pouze to, že mu SVJ umožní modernizaci technologie, ale v jakém rozsahu, že se tím zvětšením, doplněním dalších antén, výložníků a stožáru naprosto změní vzhled domu neřeší, ale mělo by to snad korespondovat se závazkem ve smlouvě, že vše bude probíhat podle platných zákonů a vyhlášek – jestli tedy současný stavební zákon změnu vzhledu domu podmiňuje souhlasem vlastníků, domnívám se, že by ho tedy operátor měl mít.

  Vložil asi tak (bez ověření), 28. Listopad 2017 - 11:28

  Bojujete proti větrným mlýnům. Operátor podléha telekomunikačnímu zákonu a souhlas vlastníků nepotřebuje.

  Vložil JV (bez ověření), 28. Listopad 2017 - 14:51

  Souhlasím s Vámi, že to je boj proti přesile, ale ze zkušenosti vím, že ČTÚ se o toto nestará, ten má jen zájem aby byl co nejméně obtěžován a hlavní jeho starostí je, že mu příslušný operátor řádně platí co má a že uspokojí veřejnost s co nejnižšími tarify na data a volání

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".