Zápisy ze schůze výboru

Vložil Tony, 22. Červenec 2022 - 21:54 ::

Jak dopadne vlastník, když se bude soudně domáhat možnosti seznámit se se zápisy a rozhodnutími ze schůzí výboru SVJ? Existuje nějaké usnesení na toto téma? T.

  • výbor
  • právo na informace
  • zápisy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel II (bez ověření), 24. Červenec 2022 - 11:54

pokud to není výslovně uvedeno ve Vašich stanovách, je záležitost nevymahatelná a určitě bych se o to nesoudil. Je také srdečně jedno co výbor projednává. Podstatné je co přednese a sdělí členům SVJ.

Vložil Jan77 (bez ověření), 23. Červenec 2022 - 8:10

Výbor není nejvyšší orgán SVJ. Schůze výboru, pokud se vůbec konají (často výbor komunikuje průběžně a na dálku, bez potřeby se svolávat), mají často neformální charakter a nepořizuje se nutně zápis. Požadovat zápisy a táhnout to až k soudu považuji za mimo realitu. Jiná věc by byla zápisy ze schůze shromáždění.

Vložil Justitianus, 23. Červenec 2022 - 6:03

Například zde je článek a diskuse na téma soudního vymáhání práva na informace v SVJ. Bohužel bez spisových značek judikátů.

Ovšem v první řadě si uvědomte, že ten soudní spor prohrajete a zaplatíte, jestliže budete požadovat nahlížení do dokumentů které neexistují. Jste si jist, že členové výboru pořizují a archivují zápisy ze schůzí výboru? Proč se to domníváte? Jaký důkaz navrhnete soudu k prokázání Vašeho tvrzení?

Justitianus

Vložil Tony, 28. Červenec 2022 - 22:12

Zajímavé odpovědi.

Schůze výboru se samozřejmě konají (podle různých vyjádření lze dokázat), zápisy by se podle stanov dělat měly – měly by existovat (i když samozřejmě nemusí). Profesionální předseda by měl být zárukou dodržování stanov, jinak nestojí za nic (i to by byl poznatek – ne laciný).

Není až tak jedno co se se výbor usnese, jak rozhodují jednotliví členové. Nicméně moje otázka směřovala na to, jestli jsou zápisy ze schůzí výboru soudně vymahatelné (jestli na ně má vlastník podle zákona právní nárok) T.

Vložil Petr, 23. Červenec 2022 - 8:44

„… soudně se domáhat ’zápisů a rozhodnutí“ ze schůzí výboru SVJ?"

NOZ ani v části věnované spolkům ani v části věnované bytovému spoluvlastnictví, neřeší schůze, zápisy a rozhodnutí výboru. Leda by to řešily vaše stanovy.

Nejvyšším rozhodovacím orgánem SVJ je shromáždění. Výbor si sice může na své schůzi vymyslet cokoli, ale rozhodující je schůze všech členů spolku. Pro člena SVJ jsou podstatné (krom zápisů shromáždění) stanovy (s pravomocemi výboru) a prohlášení.

Vložil OK (bez ověření), 24. Červenec 2022 - 16:20

Výbor za svá rozhodnutí nese odpovědnost, pro Justina extra členové výboru. Ve stanovách máme, že se musí scházet nejméně jednou za 3 měs. Dělá zápisy o nichž platí to, co o zápisech ze shromáždění. Tedy kdo jak hlasoval atd. Velice dobré uvedení pro ty členy, co nechtějí být zodpovědni za blbosti, co vymyslí předseda.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".