Zápis ze shromáždění a podpis předsedajícího

Vložil Loreta, 10. Červen 2015 - 19:30 ::

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě, když předsedající shromáždění odmítá podepsat zápis ze shromáždění, aniž by doložil, z jakého důvodu. Dle našich stanov zápis podepisuje předsedající, ověřovatel a zapisovatel. Shromáždění bylo usnášeníschopné, ale pro nepředložení podkladů ke shromáždění a plánu oprav se vlastníci nedokázali domluvit na finančním rozpočtu, řešily se záležitosti, které nebyly bodem programu, prostě chaotické shromáždění. Zápis zachycuje skutečný průběh. Předsedajícím byl stále ještě pověřený vlastník. Děkuji za vaše odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janica, 10. Červen 2015 - 21:28

  Předsedající si neuhlídal schůzi, výbor nepřipravil podklady, i to se může stát. Jsou přece body už v pozvánce, o kterých rozhoduje shromáždění. Jestliže nebyly připravené podklady na finanční rozpočet, dá se to omluvit, nebyly k dispozici podklady od účetní, výbor se nedohodl, apod. Závěr je takový, že rozpočet nebyl schválen z těchto důvodů, že bude připraven na další schůzi. I když by se to nemělo stát. Různé záležitosti, které nejsou body programu, se dají řešit pod bodem Různé. Akorát se k tomu nevydá usnesení. Zápis zapisuje zvolený zapisovatel, ověřovatel ověřuje, zda všechno je v pořádku a předsedající přidá jen svůj podpis. Jestliže nechce podepsat, musí mít ale důvod. U Vás asi důvod měl, když jste mu tam napsali, že průběh byl chaotický.

  Vložil Korky0202, 10. Červen 2015 - 21:11

  No, já bych zápis ze schůze, kde se projednávali body, které nebyly na pozvánce na Shromáždění, na kterém nebyli všichni vlastníci nepodepsal. Nicméně bych Vám sdělil důvod: „Jakékoliv hlasování, které souvisí se správou domu, správou právnické osoby atd., o kterém nebyli vlastníci informování v pozvánce je napadnutelné, protože pokud by věděli, že se o nějaké takové věci bude hlasovat, tak by třeba přišli.“

  Předsedajícímu se divím, že shromáždění nezrušil, když neměl veškeré podklady, které jsou nutné k důležitým bodům, či na začátku neoznámil, že dané body se nebudou projednávat, vzhledem k tomu, že jako ten, kdo svolal shromáždění k tomu má právo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".