Zápis se schůze SVJ a GDPR - jak postupovat při nespokojenosti s výborem SVJ

Vložil Karel Balcar, 12. Červen 2019 - 10:36 ::

Vážení,
prosíme vás o informaci k zápisu ze shromáždění vlastníků bytových jednotek: Do kdy musí být vyhotoven a předložen vlastníkům? Zda vlastníci mají právo zápis obdržet elektronicky nebo jako kopii do ruky, pokud o to požádají? O jaký zákon, vyhlášku atd. je možné se v takovém případě opřít?

Zda GDPR brání vypisovat do zápisu jména u voleb, názvy firem, procenta při volbách, podpisy vyhotovení a odpovědnosti za tento zápis? Zda je možné vyvěsit pouze holý výpis (či jakousi ochuzenou "verzi") zápisu na nástěnku a omezit vlastníky pouze na nahlédnutí do tohoto dokumentu u výboru?

Výbor SVJ ke GDPR uvádí:
"Praktická implementace GDPR v našem SVJ:
GDPR definuje některé povinnosti SVJ vůči osobním datům majitelů BJ
- Majitel BJ má právo nahlížet do dokumentů s osobními daty a pouze na svá data.
Nelze pořizovat kopie ani fotokopie.
- Na nástěnce mohou být vyvěšena pouze anonymizovaná data
- V případě zápisu ze schůzí budou uvedeny pouze výpisy. Plné znění bude k dispozici
pro náhled u výboru SVJ."

V případě, že na jeden bod jednání má vlastník právního zástupce a jedná v této věci i na schůzi shromáždění vlastníků, je přípustné, aby nedostal na písemné požádání celý zápis z této schůze a výbor komunikaci s právníkem o zaslání zápisu uzavřel?

Prosíme vás o radu, jakým způsobem postupovat a bránit se v případě nekompetentních, neprávních, neodborných postupů a neplnění svých povinností dle právní zásady o povinnostech řádného hospodáře?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 12. Červen 2019 - 12:56

  Pane Balcare,

  zápis ze shromáždění má věrně zachycovat vše, co se na něm odehrálo, zejména rozhodování. Nedílnou součástí je pochopitelně i prezenční listina.

  Každý vlastník má právo minimálně nahlédnout do zápisu, přičemž právo „nahlížet“ obsahuje i pořizování si kopií. GDPR se v případě spoluvlastníků neuplatní.

  Zmocněnec má práva zmocnitele (vlastníka) v rozsahu, v jakém je zmocněn. Pokud má generální plnou moc, může i nahlížet.

  Na nástěnce v domě, kam má přístup veřejnost, může skutečně viset jen zápis bez osobních údajů.

  Pokud vám výbor brání v nahlížení, zvolte si lepší výbor, změňte si stanovy nebo podejte na SVJ žalobu.

  Vložil JaVa, 12. Červen 2019 - 10:49

  Tážete se:

  „Do kdy musí být vyhotoven a předložen vlastníkům? Zda vlastníci mají právo zápis obdržet elektronicky nebo jako kopii do ruky, pokud o to požádají? O jaký zákon, vyhlášku atd. je možné se v takovém případě opřít?“

  Na všechno, by jste měl hledat odpověď, ve stanovách vašeho SVJ.V případě,že tam nic není,což vážně pochybuji,pak se stačí kouknout na z.č.89/2012 Sb.,,kde je uvedeno:

  § 254/89/25012 Sb.,

  (1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

  (2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

  (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

  Přeji hezký den.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".