Záloha na vodu v SVJ+individuální zálohy

Vložil Anonymous, 12. Prosinec 2010 - 14:11 ::

Dobrý den, prosím pokud budete mít někdo chut vysvětlit mi toto-nejsou mi jasné zálohy na vodu, některé se platí z účtu společenství a někteří vlastníci si platí individuální zálohu-tu mám jak proúčtovat, když jí vlastně nevidím v dokladech společenství? Jen je pak vidět ve faktuře v zúčtovaných zálohách. Jo a ještě minulá účetní jim dávala zálohy(při platbě v bance) rovnou do nákladů(účet 518)a pak účtovala na faktuře jen o výši doplatku (taktéž na účet 518)-to asi není správně ne? Nebo to možná dělala právě kvůli těm individuálním zálohám-nevím , takže v nákladech mají o ty indiv.zálohy míň Budu vděčná za každou radu Věra

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 12. Prosinec 2010 - 19:21

  Věro,
  existují dva různé právní tituly pro platby záloh. Je tedy třeba rozlišit:
  (a) zálohu placenou odběratelem (SVJ) na účet dodavatele vody (vodárenské společnosti);
  (b) zálohy placené konečným spotřebitelem (vlastníkem jednotky nebo nájemcem) na účet odběratele (SVJ).

  Vy jste ale snad mínila nějakou jinou zálohu, placenou přímo vlastníky jednotek dodavateli? Pokud obcházejí SVJ a platí něco přímo (píšete, že platby nevidíte v dokladech společenství), pak se Vás tyto platby účetně nijak netýkají, neboť nevcházejí (ani nemohou) do účetnictví SVJ. Pokud o nich účtujete bez dokladů, porušujete zákon.

  Existuje možnost, aby odběratel přes svůj fakturační vodoměr nechal protékat i vodu určenou pro jiného odběratele (tzv. předaná voda. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jde o tento případ. K tomu však musí existovat příslušné dvoustranné smlouvy a z nich plynoucí jednoznačné právní vztahy dodavatel-odběratel-konečný spotřebitel. Zejména platí, že ve smlouvě mezi SVJ a vodárnami musí povinně být uveden tento další odběratel předané vody.

  lake

  Vložil neregistrovaná (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 19:32

  ano je to tak jak jste napsal(a)- vlastník jednotky zaplatil zálohu dodavateli, a dodavatel tuto platbu identifikoval na toto SVJ a ve vyúčtování za vodu ho uvedl do záloh, které započítává na vodné. Snad to píšu trochu srozumitelně. Proto se mi to objeví v účetnictví, ale pouze ten odpočet zálohy na vyúčtování za vodu. A tím pádem je to špatně, protože mám zůstatek na účtu 314(doufám, že půoužívám správný účet).

  Vložil lake, 12. Prosinec 2010 - 20:02

  Vodárny v první řadě pochybily, když tyto platby svévolně přiřadily k platbám SVJ. Můžete vodárny upozornit, že SVJ tuto zálohu neuhradilo, snížení záloh je tudíž bez právního důvodu a že faktura je vadná.

  Nejde o drobnost: SVJ bylo povinno platit zálohy ve smluvené výši, avšak někdo uhradil část za vás. Šlo o plnění bez právního důvodu, takže o něm musíte nadále účtovat jako o závazku SVJ vůči vodárnám.

  Zároveň odnaučte vlastníky jednotek obcházet SVJ. Nejlépe tím, že při vyúčtování jim tuto zálohu neuznáte. Ani ji uznat nemůžete: na účet SVJ nezaplatili a důvod snížení záloh dodavatelem nejste vůbec povinna zkoumat. Částku prostě vrátíte vodárnám a je to.
  Odkažte pak vlastníky na příjemce jejich platby, ať si to s ním vyřídí sami.

  lake

  Vložil Krupp, 12. Prosinec 2010 - 22:45
  Vodárny rozhodně nepochybily.
  1. Dodavatel je podle platné legislativy povinen přijmout i částečné plnění. Pokud dodavatel obdrží platbu a je na ní uveden VS, tak ji přiřadí k příslušnému odběrateli. Vodárny nemusí a ani nemohou zkoumat, kdo platbu poukázal.
  2. Vodárny většinou předepisují zálohy. Obdržené zálohy vykáží v konečné faktuře. Na jejím základě předepíší doplatek k zaplacení, nebo vrátí přeplatek. Pokud je záloha vyšší než předepsaná, nic se neděje a vodárny to vezmou v úvahu.
  Pochybili vlastníci, kteří jménem SVJ zaplatili zálohy.

  Paní Věra by měla zjistit, z jakého důvodu platili vlastníci tyto zálohy, kdo a jak s nimi tento postup dohodl. Standardně se zálohy účtují na základě výpisu z účtu. Podkladem pro zaúčtování by mohla být faktura, pokud v ní jsou došlé zálohy uvedeny. Nevím však, jak paní Věra zjistí, kdo zálohy za SVJ zaplatil. Rozhodně by měla do budoucna tento postup zakázat.

  Lepší by bylo, kdyby vlastníci zaplatili platbu jako zvýšenou zálohu na účet SVJ.

  Jirka

  Vložil rivr, 13. Prosinec 2010 - 11:13
  1. …mohl by jste ještě uvést § o tom zmíněném částečném plnění? ď
  rivr
  Vložil neregistrovaná (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 20:09

  No pane, nezdálo se mi to už od začátku. Účto jsem převzala od jiné paní a ta navíc ještě lonské zálohy, které se letos vyúčtovávali(vy­účtování chodí v červenci) zahrnula do nákladů, takže mám ještě i tento rozdíl na účtu záloh. Nevím co s tím provedu. Věra

  Vložil Krupp, 12. Prosinec 2010 - 16:41

  Přiznám se, že nerozumím dotazu. Musíte napsat, jak proč a kdo jaké zálohy platí. Jak a proč někdo platí zálohy z účtu společenství a totéž o individuelních zálohách.

  Jirka

  Vložil neregistrovaná (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 18:07

  SVJ platí ze svého účtu zálohu na vodu-čtvrtletně(protože mají společný vodoměr, který je napsaný na SVJ) a k tomu protože záloha je nízká si můžou jednotliví vlastníci platit ještě individuelní zálohu-podle toho jestli chtějí či nechtějí mít velký doplatek. Jeden vlstník této možnosti využil a zaplatil jednu zálohu navíc(ze svého soukromého účtu). Věra

  Vložil G.X, 12. Prosinec 2010 - 18:51

  Pokud to myslíte tak, že vlastník jednotky, který není zákazníkem vodáren, na účet vodáren přímo něco sám připlácí, pak se domnívám, že tuto nežádoucí aktivitu je třeba okamžitě pozastavit a raději nechat vodárnami platby vrátit. Pak by mě také zajímalo, jak se k této „možnosti“ přišlo :) V zásadě totiž vodárny nemusí ani být schopné platbu bez korektního variabilního symbolu rozeznat.

  Nebo to je myšleno tak, že vlastník platí z vlastní vůle navýšenou zálohu na účet SVJ? Tam žádný problém nevzniká.

  G.X.

  Vložil neregistrovaná (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 19:43

  Ano je to tak, jak píšete. Vlastník zaplatil navíc a vodárna idetifikovala a vyúčtovala na SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".