Zákon o vlastnictví bytů

Vložil Anonymous, 23. Listopad 2008 - 22:08 ::

Moje připomínka se netýká jenom ZoVB. Jsme společenství se 78 byty. Z toho vlastníci 10 bytů své byty výhodně pronajímají, čímž využívají své „zákonné právo“. Ze zákona jsou vlastníci povinni oznámit výboru společenství pouze počet ubytovaných osob, což ovšem nedělají. Podle zákona na ochranu osobních údajů nejsou povinni oznamovat jejich jména. Nájemci těchto bytů jen vyjíměčně dodržují zásady soužití v domě. Daleko běžnější je, že neuklízejí přidělené části společných protorů, porušují noční klid, často se dopouštějí různých vandalských činů. Jako výbor společenství nemáme k těmto lidem žádný právní vztah. Stížnosti adresované příslušným vlastníkům zůstávají bez odezvy. Uložili jsme jim neprodleně zrušit nájemní poměr – neuposlechli. Máme schválený sazebník sankcí za nesplnění některých povinností. Sankce 1.000,– Kč je směšná částka, když za pronájem bytu inkasují ročně vice než 100.000 Kča zpravidla nezdaněných. Ze zákona je výbor povinen takovým vlastníkům zasílat veškeré písemně podklady pro jednání shromáždění. Je to práce navíc a můžeme jim za to vyúčtovat pouze poštovné. Domnívám se, že tento problém si zaslouží důkladnou diskuzi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr, 25. Listopad 2008 - 13:02

  Rozhodně bych se zajímal o to, zda mají nájemníky nahlášeny na FÚ. Dle mne by museli mít ŽL ubytovací služby a zdaňovat. ŽL lze najít na dotyčné adrese, nebo na adrese trvalého bydliště vlastníka na i-netu na www.rzp.cz (živnostníci), www.obchodnirestrik.cz, http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html, www.justice.cz (pokud znáte IČO).

  Vložil Vosobně, 17. Únor 2011 - 11:10

  Při pronájmu bytu nemusí mít pronajímatel ŽL, protože se nemusí jednat o podnikání (§ 7 ZoDP), ale pronájem bytu podle § 9 odst.1 písm­.a) ZoDP.

  Pokud poplatník začne pobírat příjmy podrobené dani (tj. např. i příjmy z pronájmu), je povinen v souladu s § 33 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. Toto oznámení se podává místně příslušnému správci daně na tiskopise Přihláška k registraci fyzických osob.

  Vložil Votočka, 17. Únor 2011 - 13:47

  Vážený diskutující,

  vzhledem k datu Vašeho příspěvku Vám sděluji, že poskytujete částečně mylné informace.

  zákon 337/1992 je již pasé, od 01/01/2011 se jede podle zákona 280/2009 – daňový řád. Registrace běží podle § 125 a násl.

  Dobrý den

  Votočka

  Vložil Vosobně, 17. Únor 2011 - 14:45

  Děkuji za opravu, registraci upravuje v našem případě skutečně zákon č. 280/2009-daňový řad a to konkrétně § 125 odst.3.

  Vložil Pavel, 23. Listopad 2008 - 23:20

  „Ze zákona jsou vlastníci povinni oznámit výboru společenství pouze počet ubytovaných osob, což ovšem nedělají.“

  Pavel: domnívám se, že ani není platný zákon, který by ukládal nahlašování počtu obyvatel jednotky. Pokud ho znáte, uveďte. Mohou tak maximálně určit stanovy nebo nový ZoVB.

  „Podle zákona na ochranu osobních údajů nejsou povinni oznamovat jejich jména.“

  Pavel: K čemu potřebujete jejich jména? Rozumím potřebě znát jejich počet, pokud by jste měli nějaké služby vázány na počet lidí. Ale bylo tu opakovaně řešeno, že počet lidí je u služeb zanedbatelný. Rozhodující služby jsou teplo, teplá voda, studená voda a tam na počtu nezáleží (pokud máte měřáky).

  „Nájemci těchto bytů jen vyjíměčně dodržují zásady soužití v domě.“

  Pavel: To je problém, pokud to přesáhne hranici, tak volat policii, nic lepšího asi nelze.

  „Daleko běžnější je, že neuklízejí přidělené části společných prostorů, porušují noční klid, často se dopouštějí různých vandalských činů.“

  Pavel: Úklid řešit dodavatelsky, noční klid řešit policií, u vandalismu by jste to museli dokázat. České zákony jsou na ochranu těchto lidí.

  „Jako výbor společenství nemáme k těmto lidem žádný právní vztah. Stížnosti adresované příslušným vlastníkům zůstávají bez odezvy. Uložili jsme jim neprodleně zrušit nájemní poměr – neuposlechli.“

  Pavel: Domnívám se, že nemáte ze zákona právo ukládat ukončení nájmu.

  „Máme schválený sazebník sankcí za nesplnění některých povinností. Sankce 1.000,– Kč je směšná částka, když za pronájem bytu inkasují ročně vice než 100.000 Kča zpravidla nezdaněných.“

  Pavel: Zde je asi jediná cesta, jak docílit nápravy. Pokud vlastníkovi vysvětlíte, že situace s jeho nájemníky je nesnesitelná, že ji budete muset řešit, ač neradi, s příslušnými orgány, třeba i s finančním úřadem, tak pokud nezdaňují, reagují, alespoň u nás, kladně. Pokud ale zdaňují, tak nevím.

  „Ze zákona je výbor povinen takovým vlastníkům zasílat veškeré písemně podklady pro jednání shromáždění. Je to práce navíc a můžeme jim za to vyúčtovat pouze poštovné.“

  Pavel: Neznám ustanovení zákona, které by Vás nutilo jim něco posílat. Je to v kompetenci stanov. Pokud je ve stanovách, že se shromáždění svolává pozvánkou vyvěšenou na nástěnce, tak jim nic posílat nemusíte.

  „Domnívám se, že tento problém si zaslouží důkladnou diskuzi.“

  Pavel: O tomhle je tento web, bohužel bez změny zákona se moc dělat nedá.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Emil Hanych (bez ověření), 16. Únor 2011 - 21:57

  Dobrý den.Přikláním se k názoru,že zákon nestanoví povinnost zasílat informace o proběhlém shromáždění.Zas­távám názor že je povinností každého vlastníka zajímat se o dění v domě kde vlastní jednotku.Samozřejmě někdy to nejde a tak na schůzi se nedostaví.Kdo má zájem zeptá se předsedy nebo ost. co nového ono snažší je sedět a přečíst si co se událo případně kritizovat práci druhých.Domnívám se že časem by nastalo že na schůzi bude jen výbor.pokud to má SVj ve stanovách zrušil bych to.

  Vložil Kolar (bez ověření), 24. Listopad 2008 - 23:55

  Jen poznámka k názoru p.Pavla: „Neznám ustanovení zákona, které by Vás nutilo jim něco posílat. Je to v kompetenci stanov. Pokud je ve stanovách, že se shromáždění svolává pozvánkou vyvěšenou na nástěnce, tak jim nic posílat nemusíte.“

  Vzhledem k tomu, že jsou i vlastníci kteří ve vlastněné jednotce, tudíž ani v domě „s nástěnkou“ v němž se BJ nachází nebydlí, je dle mého názoru chybou, pokud na zasílání pozvánky těmto vlastníkům není, nejen v bytostném zájmu řešení problémů SVJ kde je vyžadována 100% účast vlastníků BJ, na její zasílání ve Stanovách pamatováno.

  Kolář

  Vložil E56 (bez ověření), 25. Listopad 2008 - 11:17

  Celkem mne překvapuje, že chcete svolávat shromáždění jinak, než zasláním pozvánky vlastníkům.

  Doručení zveřejněním na úřední desce je vyhrazeno pouze některým úřadům a jistě by takový postup vlastník úspěšně napadl.

  Přesto si dokážu představit schůzování bez zasílání pozvánek, byly-li by stanoveny předem termíny a místa schůzí, např. každoročně vždy každý první pátek v květnu.

  Vložil Pavel, 25. Listopad 2008 - 11:39

  Domnívám se, že Vaše tvrzení: „Doručení zveřejněním na úřední desce je vyhrazeno pouze některým úřadům a jistě by takový postup vlastník úspěšně napadl.“ nelze opřít o platné právo.

  ZoVB je předpisem soukromého práva. V ZoVB není doručování na vývěsce zakázáno. Při použití obecně platné zásady soukromého práva „co není zakázáno, je dovoleno“ pro mne vychází, že pokud je takový způsob uveden ve schválených stanovách, je platný a nelze ho úspěšně napadnout.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".