Zadlužení menšiny většinou a parazitace..

Vložil nespokojený člen SVJ, 12. Září 2019 - 9:58 ::

Zdravím vás. Máme v domě situaci..jednoho krásného dne se začalo stavět s povolením, ale mně se nikdo na nic neptal. Zda to využiji, zda to potřebuji a zda mne to po všech stránkách nebude pouze obtěžovat. A nebo zda to nebudu vnímat jako drzé a sprosté jednání, vměšování se a akt na úkor mého vlastnictví, úsilí, práce, na úkor mých vlastních skromných poctivě vydělávaných prostředků, které jsem plánoval investovat do vzdělávání svých dětí, narovinu a slušně řečeno. Celé to je v příkrém rozporu s mým vlastním pojetím o nakládání s prostředky s péčí řádného hospodáře. Jsou to navíc mé prostředky cca 80–100t. podle mého propočtu z dostupných údajů. Ale, stavba povolena. Společně nutná věc pro dům to prokazatelně není, neboť i podle zákona to zde (3patra)není nutné. Mně to připomíná hospodaření divochů žijících ve slumu, kteří si po obalamucení „specialisty” pořídili drahou ohromnou televizi a programovou nabídku na úvěr. Upřímně, co si myslet o lidech bydlících v 1.patře na schůzích aktivně vystupujících za vybudování výtahu? Motivace neznám, ale tuším. Zaměstnanec stavební firmy, předseda, účetní…no, co myslíte. Nemám vůbec pocit, že je vše v pořádku. Je vůbec možné, že lidé norozlišují mezi sehnáním potřebného mandátu a souhlasu ke stavbě věci jako takové na principu každý za své a mezi souhlasem k tomu, účastnit se dobrovolně na pohádkové solidaritě s „potřebnými”, tedy spíše s vychcánky? Nemám čas studovat právo, proto bych uvítal vaše jakékoliv návrhy a doporučení. Již jsem to zkusil a ztratil se v tom.Teď už se jen děsím toho, co si ta „většina” a jak velký díl si z mého koláče odsouhlasí příště. Vířivku pro vrchní patra?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:19

  a tedy ve stavebním řízení jste měl být obeslán. Máte právo se obrátit na SÚ s dotazem jak Vám bylo doručeno oznámení o zahájení stavebního řízení. Pro pořízení nové věci má SÚ vyžadovat smlouvu o výstavbě, která musí být mezi účastníky stavby sepsána. Vy nemusíte být jejím účastníkem, ale pak nemůže novou věc užívat a také se nebudete podílet na úradě jejího pořízení, provozu a údtžby. To však nic nemění na skutečnosti, že se stavbou musíte souhlasit a že jste účastníkem stavebního řízení.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 12. Září 2019 - 14:20

  „jak Vám bylo doručeno oznámení o zahájení stavebního řízení“

  To není podstatné. Píše, že stavba byla povolena, tj. dal v řízení výslovně souhlas se stavbou.

  Vložil tep (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:36

  U nás stavební úřad obeslal všechny vlastníky bytů. Slušné by bylo, aby vlastník bytu souhlasil s vestavbou výtahu za podmínky, že vestavbu i následný provoz výtahu budou hradit jen jeho budoucí provozovatelé, tedy jeho výluční uživatelé. Tak to máme u nás v domě a je klid. Nikdo Vás nemůže nutit financovat novou společnou část domu, kterou nebudete využívat.

  Vložil tep (bez ověření), 13. Září 2019 - 12:22

  Mínusovači, rád bych věděl, v čem jsem ve svém příspěvku pochybil. Vše, co jsem napsal, je podloženo osobní zkušeností. Navíc nutit někoho, aby platil výtah, který nechce používat, je proti dobrým mravům. U nás se časem k provozovatelům výtahu přidali i ti, kteří byli proti pořízení výtahu. Dodatečně zaplatili svůj podíl a ten příspěvek se rozdělil mezi provozovatele výtahu, takže původní podíly financovatelů výtahu se s postupem doby snižují.

  Vložil ... (bez ověření), 12. Září 2019 - 11:55

  Ne ne. Zkuste si odmyslet „motivace většiny“ v místě a čase interpretované, co zůstane? Věc (výtah) sloužící potřebným i Vám. Když ne nyní, tak zítra dobrá věc.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 12. Září 2019 - 10:21

  „stavba povolena“

  Stavba byla povolena se souhlasem vlastníka stavby. Co chcete řešit?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:21

  o svém souhlasu nic neví. Jasně se mluví o SVJ a ne nájemním nebo družstevním vztahu.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:22

  Pokud o svém souhlasu nic neví, ať se zajde podívat na stavební úřad, tam mu jeho souhlas ukážou.

  Vložil Radek Veselý (bez ověření), 14. Září 2019 - 7:16

  Pane Nespokojený,

  už jste se byl podívat na stavebním úřadu na svůj souhlas se stavbou? Bez Vašeho souhlasu by stavba nebyla povolena.

  Vložil Petr, 12. Září 2019 - 19:35

  „se začalo stavět s povolením, ale mně se nikdo na nic neptal“

  Pokud „povolení“, tak s vaším souhlasem, viz příspěvky výše. Blíže výbor a stavební úřad.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".