Využívání (zneužívání) spol. prostor

Vložil Anonymous, 9. Červenec 2007 - 9:21 ::

Jsme nové SVJ a v domovním řádu jsme odsouhlasili, že ve spol. prostorech nebude nic co nepatří k vybavení domu. Bohužel po 2 měsících platnosti DŘ, začali někteří majitelé umisťovat do chodeb botníky, skříně, velké květináče, do spol. garáží velké uzamykatelné skříně atd..Prosím o zaslání názoru jak postupovat při zneužívání spol. prostor, je nějaký právní předpis, kterým se tato problematika upravuje ?. Děkuji za odpověď Jan.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 24. Říjen 2007 - 4:02

  V našem domě vždy zafunguje informace o požární kontrole a možném postihu. Chodby musí splńovat bezpečnost a nebylykolaudována jako skladovací plocha.

  Vložil Anonymous, 12. Srpen 2007 - 18:49

  Dobrý den, plně chápu váš dotaz.U nás v domě si zase lidé do slepů umísťují zeleninu z chat a chalup.Jedna paní si dokonce ve sklepě dává zelí do sudu a to pak máte cítit ten smrad. Máme ve sklepě spoustu krys,stále se tam dávají nějaké tablety na hubení,ale kdo ví,kdo tam co má a proto se tam zdržují.Také si nevíme s takovými lidmi rady.

  Vložil Anonymous, 10. Červenec 2007 - 9:10

  Chodby bytového domu, které byly bezesporu zkolaudovány bez odložených skříní, botníků a velkých květináčů jsou projektem dané a zkolaudované požární únikové cesty, které nesmí ani v budoucnu nic zúžit či jinak bránit v evakuaci při požáru. Dnes je závažnou překážkou i nástěnka o hloubce 5 cm. Na paka (tak nazývám vlastníky, kteří si z chodeb dělají odkládací prostory) bude asi v druhé možnosti (po selhání projednání na shromáždění vlastníků) pozvat hasiče.

  Vložil Anonymous, 9. Červenec 2007 - 22:29

  Dobrý den. Poradí nám někdo jak postupovat v případě, když se výbor SVJ neřídí usnesením Shromáždění, které si paradoxně sám předseda navrhuje?

  Vložil Anonymous, 11. Červenec 2007 - 21:03

  Každý člen SVJ má podle zákona možnost do 6 měsíců od vzniku usnesení shromáždění podat u soudu žalobu na jeho neplatnost. Stejně tak se domnívám, že pokud se výbor SVJ neřídí pokyny Shromáždění, může být dána žaloba k soudu (nejprve ale zkuste dohodu). Shromáždění je totiž podle zákona nejvyšším orgánem SVJ. A ještě je tu možnost dosavadní členy výboru na svolaném shromáždění odvolat. Nemusíte čekat, až shromáždění svolá 1× za rok výbor, ale můžete požádat sami o svolání. Jen v tuto chvíli netuším, kolik % vlastníků o to musí požádat.

  Vložil bakulin, 12. Červenec 2007 - 12:40

  Osobně doporučuji upozornit výbor, kde se dopouští chyb a vyžadovat nápravu. Nejlépe s použitím výpisu konkrétních paragrafů ze ZoVB 72/1994 Sb. Nedojde-li ani potom k nápravě, použít čl.7/5 vzorových stanov 371/2004 Sb.

  (5) Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. I o této alternativě informujte výbor předem.

  Vložil Anonymous, 12. Červenec 2007 - 10:49

  S tou žalobou máte pravdu, jen nevím, jak tuto přesně formulovat. Dle mého názoru se jedná o žalobu na určení, zda je usnesení shromáždění platné či nikoli – tedy žalobu určovací. Ale jistý si nejsem, poněvadž jsem k této věci nenalezl žádné materiály. Víte o něčem?

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 21:42

  Bude se jednat o žalobu určovací, neboť se člen bude domáhat u soudu určení neplatnosti usnesení shromáždění. Každopádně se u soudu bude muset prokazovat právní zájem dle § 80a o.s.ř. Další věcí je, aby byla žaloba podaná v zákonné lhůtě, což je 60 dní od konání shromáždění.

  Vložil Pavel, 9. Červenec 2007 - 13:38

  Z obecně závazných právních předpisů snad jedině požární předpisy by to mohly upravovat.

  Pokud ale máte řádně schválený Domovní řád, který něco ukládá a s nímž byli členové SVJ seznámeni, je tu možnost soudu.

  Doporučuji ale, až když selže domluva, protože se tím velmi zhorší situace v SVJ.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".