Vyúčtování - zaplacené zálohy a jejich rozpad

Vložil Kam nemůže čert, tam nastrčí babu (bez ověření), 29. Listopad 2023 - 21:22 ::

Dobrý den, členové našeho SVJ posílají měsíčně zálohy na bankovní účet. Jsou takoví, kteří platí předepsanou částku a při změně předepsané částky upraví i částku hrazenou. Pak jsou takoví, kteří platí neustále stejnou částku a je nadlidský úkol je přimět změnit trvalý příkaz. Platí tedy odlišnou částku (nižší, ale i vyšší). Pak jsou taky takoví, kteří při změně předpisu najednou začnou platit dvakrát (novou i starou částku), pak zas platí jen tu novou částku.

Zkrátka a dobře, zaplacené úhrady se nerovnají vždy těm předepsaným. Na vzoru vyúčtování, ze kterého vycházím, je uvedena celková suma uhrazených záloh, ale také rozpad uhrazených záloh dle jednotlivých složek (tzn. „fond oprav“, voda, spol. elektřina, pojištění, …). Takže u každé složky je uveden náklad na vlastníka, určitá část z celkové sumy záloh jako uhrazená částka na danou službu a „výsledek“, tzn. dílčí přeplatek nebo nedoplatek.

Pokud vlastník hradí jinou než předepsanou zálohu, jakým způsobem má být proveden rozpad uhrazených záloh na jednotlivé služby? Existuje nějaký obecný klíč a nebo můžu s klidným svědomím fláknout např. 10% uhrazených záloh na jednu složku, 20% na druhou atd.? Doplním, že mně nejde o náklad jako takový, ale o rozpad uhrazených záloh na jednotlivé složky, ze kterých pak vychází dílčí přeplatky/nedo­platky.

Pokud k tomu budu přistupovat pragmaticky, je to úplně jedno, kde se rozdíl objeví. Celkový výsledek bude reálně stejný.

  • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 30. Listopad 2023 - 2:23
  • Ptáte se: „Existuje nějaký obecný klíč a nebo můžu s klidným svědomím fláknout např. 10% uhrazených záloh na jednu složku, 20% na druhou atd.?“

80/2012 Sb.
§ 1933

(1) Je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.

Zřejmě jste neschopní statutáři. Nejen proto, že neznáte zákon. Ale zejména proto, že úžasně komplikujete život sami sobě i účetní/mu.

  1. Není nic jednoduššího, než určit ve stanovách specifické symboly pro jednotlivé druhy plateb. Pokud vlastník nerozliší platby podle SS, pak se postupuje podle bodu 2 a 3, které si dáte do stanov.
  2. Přijatá částka bez přiřazeného SS jde nejprve na závazek, o jehož splnění SVJ dlužníka již upomenulo, dále na nejstarší dluhy po lhůtě splatnosti, pak na závazky nejdříve splatné v budoucnu.
  3. Při shodném dnu splatnosti se částka použije přednostně na úhradu příspěvku vlastníka na správu domu, zbylá částka pak na zálohy na služby.
  4. Částka záloh na služby se bude muset rozepsat poměrně (proporcionálně) na všechny služby, na které se hradí zálohy – takto to kdysi judikoval Nejvyšší soud.

Justitianus

Vložil páčko (bez ověření), 5. Prosinec 2023 - 14:03

No nevím, z rozsudku 26 Cdo 913/2019 mi spíš přijde, že by mělo být poměrově všechno pod bodem 3 a 4 (správa i služby)…

Vložil Justitianus, 5. Prosinec 2023 - 20:00
  • páčko: „… z rozsudku 26 Cdo 913/2019 mi spíš přijde, že by mělo být poměrově všechno pod bodem 3 a 4 (správa i služby)…“

Obecně se nedá Vaší úvaze nic vytknout. Jen podotknu, že jsem tazateli napsal toto:

„Pokud vlastník nerozliší platby podle SS, pak se postupuje podle bodu 2 a 3, které si dáte do stanov.“

Klíčová byla právě zmínka o stanovách. Stanovy jsou smlouvou sui generis a mohou závazně určovat i pravidla pro platby mezi SVJ a jejím členem.

Je samozřejmé, že pokud to nestanoví plátce, dohoda, stanovy, předpis plateb, nebo § 1933 NOZ, pak se přijatá nedostatečná platba rozvrhne alikvotně na všechny pohledávky, v souladu s judikátem NS.

Justitianus

Vložil Účel (bez ověření), 29. Listopad 2023 - 22:00

Účel platby určuje plátce.

Nic Vám nebrání se plátce zeptat. Zákon nebrání slušnosti (byť se zde objevují i odlišné názory).

Už se zde řešilo.

Vložil Kam nemůže čert, tam nastrčí babu (bez ověření), 30. Listopad 2023 - 9:47

Dobrý den, nevím, jestli si rozumíme. Myslíte to tak, že se mám ptát odesilatelů, kolik Kč z těch patnácti stovek měsíční zálohy zaplatili na kterou složku?

Pana Justitiana budu ignorovat. Drzé sociopaty je lepší ignorovat.

Vložil Platil (bez ověření), 5. Prosinec 2023 - 14:12

"se mám ptát odesilatelů (Kam nemůže čert, tam nastrčí babu (bez ověření), 30. Listopad 2023 – 9:47)

Ano, to se u nejasné platby jeví vhodné. Můžete dle Vašeho uvážení postupovat i jinak, např. nejasnou platbu vrátit odesílateli (bez ptaní). Plátce ovšem bude právem namítat, že Vám zaplatil a nemá povinnost platit podruhé, když jste mu platbu vrátil, a nebo že si vrácené platby nevšiml. Musel byste mu tedy průkazně sdělil, že a proč jste mu platbu vrátil a zda žádáte hradit znovu. Sám uvážíte, který postup je jednodušší.

Vložil € (bez ověření), 29. Listopad 2023 - 22:52

„Vlastník si nemůže sám určit, že nějakou platbu, kterou schválilo shromáždění jednoduše nezaplatí.“ (Vložil . (bez ověření), 29. Listopad 2023 – 22:23)

Vlastník uhradí přesně a pouze to, co uhradit chce.

Rozumím, že ve Vašem SVJ vlastníci poskytli dobrovolný souhlas s inkasem z jejich účtů ve prospěch SVJ v neomezené výši a v neomezené četnosti. To je ovšem dobrovolné rozhodnutí Vašich vlastníků, o němž zde nediskutujeme.

Vložil . (bez ověření), 29. Listopad 2023 - 23:24

Shromáždění schválí, kolik bude vlastník měsíčně přispívat podle m2 na správu domu. Vlastník určí, že tak přispívat nebude a určí, co uhradit chce. Na účet svj pošle jinou, nižší částku, ne tu, kterou má uvedenou v předpisu. Určí, co uhradil. No to může, ale má dluh. FÚ vyměří vlastnikovi daň z pozemku, daň z nemovitosti, z další nemovitosti, třeba ještě z další, pokud jich vlastní několik. Pošle mu celkovou sumu daňové povinnosti. Vlastník určí účel platby, určí, co hradí a taky to tak pošle. Tak to zkuste neposlat celou předepsanou daň, zkuste si určit, že pošlete jenom něco. Určit a poslat to tak můžete, máte svobodu v rozhodování.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".