vyúčtování FO a nedoplatky

Vložil Petr, 12. Březen 2009 - 18:49 ::

Myslím že se tu tento problém nediskutoval a tak jsem ani diskusi nehledal. Jde o to, že správní firma (jí používaný program) počítá zůstatek FO 31.12 (správně zálohy správy) ze stavu 1.1, předpisu a podílu na nákladech (výdajích) v roce. Ve výpočtu by správně místo předpisu měla být úhrada, a dochází k problémům při nedoplatku (v zůstatku je jako by nedoplatel nebyl). Doplatek příští rok se ale ve výpočtu neobjeví (je stále v algoritmu předpis, leda by to bylo předepsáno příští rok navíc). Je to řešeno tak, že se v roce úhrady natvrdo změní počáteční stav o hrazený ne/doplatek, i když správně byl počáteční stav nižší. Teprve tak je konečný stav v roce, kdy bylo doplaceno O.K. Jak počítáte zůstatek FO a nedoplatky ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Václav (bez ověření), 12. Březen 2009 - 19:16

  Takto je to podle účetnictví správně. Účetnictví porovnává předpisy plateb (nikoli uhrazené platby) se skutečnými náklady.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Březen 2009 - 23:23

  Na účtu pro předpisy záloh a pro jejich čerpání se počítá zůstatek nevyčerpaných záloh na správu:

  počáteční zůstatek + předepsané zálohy – výdaje na správu.

  Jde o běžný způsob výpočtu konečného zůstatku, který je ovlivněn účetními postupy. O úhradách těchto záloh se účtuje na jiném účtu. Tam se zase zjišťují neuhrazené zálohy.

  Správnou odpověď je tedy třeba hledat na dvou účtech.

  Při podávání informací o tom, jaké akce si může SVJ dovolit, je třeba výbor, případně zvídavé vlastníky upozornit, že výsledná částka na účtu krátkodobých nebo dlouhodobých záloh by byla i na běžném účtu, kdyby vlastníci A, B, C a D uhradili předepsané zálohy v celkové výši např. 4 440 Kč. Zatím jsou o tuto částku disponibilní prostředky na běžném účtu nižší.

  Na www.klaiex.webnode.cz byl vznesen podobný dotaz v souvislosti s finančním vyrovnáváním záloh na služby. I tam se počítá s předpisy záloh. Podrobnosti včetně příkladu si můžete přečíst na: http://www.klaiex.webnode.cz/…h-na-sluzby/

  N. Klainová

  Vložil Petr, 17. Březen 2009 - 9:47

  Děkuji. Já se to pokusím pochopit. Jde o to znát stav a nedoplatky příp. přeplatky v roce a kumulovaně. Měl by to ale pan nebo paní účetní sám vysvětlit jak to je, těm co mají rozdíly vykazované i výboru.

  Vložil Petr, 23. Březen 2009 - 9:17

  Ve vzorových ministerských stanovách je pojem „zálohy za služby“ a „příspěvky na správu“, bez vysvětlení že by tím byl myšlen předpis. V zákoně 563/1991 o účetnictví se asi pojem předpis a záloha nevyskytuje. Nejde jen o to, co je kde v účetnictví, ale jaký údaj dostane vlastník ve vyúčtování. Na dokladu je pojem „náklad“, „zálohy“ bez vysvětlení že jde o předpis, ne úhradu a že k vykázanému údaji rozdílu nákladů a záloh (uvedenému i na přiložené složence) ještě může přijít nedoplatek nebo přeplatek skutečné úhrady. Jakým dokladem se vykazuje (pro společenství a vlastníka) v tomto případě skutečný rozdíl (nyní už rozdíl mezi předpisem a úhradou, nikoli nákladem a úhradou ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".