vyskovení nedůvěry předsedovi představenstva

Vložil espinoza, 22. Září 2023 - 17:04 ::

Dobrý den, další prosba o radu. Předseda představenstva odmítá svolávat schůzi představenstva již půl roku. Má pro to důvody, utrácí peníze družstevníků na právní porady a členové družstva o tom nevědí – nutno přiznat, že je utrácí pro družstvo. Jedná se o velkou částku, raději ani nenapíšu, o kolik. Jako členové představenstva mu chceme vyslovit nedůvěru – jak tedy svolat schůzi představenstva? A vyslovíme-li mu nedůvěru – co to vlastně obnáší – pro nás jako představenstvo a pro členy družstva.Prosím o jakoukoliv radu.

  • statutární orgán

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Nedůvěra (bez ověření), 22. Září 2023 - 17:26

Nedůvěra nepomůže, odvolání pomůže.

Vložil espinoza, 22. Září 2023 - 17:40

Jako představenstvo nás volila ĆS, předsedu jsme si volili ze svého středu sami – a blbě. Můžeme ho tedy my, jako 2 členové představenstva, kteří ho volili, odvolat? Nebo to musí udělat ČS?

Vložil Justitianus, 22. Září 2023 - 18:29

Espinozo, netrapte nás tady.

Přečtěte si zákon č. 90/2012 Sb. a stanovy družstva.

Nemůžete nikoho jen tak odvolat. Museli byste na schůzi představenstva zvolit nového předsedu, pořídit k tomu zápis ze schůze představenstva a nechat zapsat změnu u rejstříkové­ho soudu.

Justitianus

Vložil espinoza, 1. Říjen 2023 - 8:47

Juatianus – prosím. Předseda dostal pozvánku, na schůzi nepřijde – svolávejte si, jak chcete, bude to neplatné. Dobře, odvoláme ho, ale jak zvolit nového předsedu, když tam je pouze místopředseda a člen představenstva. Myslíte třeba z člena představenstva udělat předsedu?

Vložil espinoza, 22. Září 2023 - 18:40

Tohle vím. Už nikoho dotazy trápit nebude.

Vložil Justitianus, 22. Září 2023 - 19:32
  • Espinoza: „Předseda představenstva odmítá svolávat schůzi představenstva již půl roku.“

K tomu si také přečtěte stanovy! Představenstvo přece rozhoduje většinou hlasů všech svých členů (§ 708). Tedy i o svolání schůze představenstva rozhodují členové představenstva většinou. Řešíte problém, který neexistuje.

Jediným Vaším problémem je neznalost zákona a stanov.

Justitianus

Vložil espinoza, 23. Září 2023 - 10:27

Ano, souhlasím, jenže, vím, že rozhoduje většina o svolání schůze. Stanovy říkají " Schůzi představenstva svolává předseda, obvykle každé dva měsíce" Neříká se tam nic pro případ, že předseda nekoná a nesvolává. Proto moje dotazy.

Vložil Justitianus, 23. Září 2023 - 12:17

Opět: Neznáte zákon.

Podle § 708 platí, že „představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet potřebných hlasů“.

Ze znění § 709 plyne, že představenstvo nemusí rozhodovat pouze na schůzi představenstva. Může rozhodovat i mimo schůzi, a to jakýmkoliv průkazným způsobem, např. emailem nebo podepisováním listin (per rollam). Rozhoduje se vždy většinou.

Každý člen představenstva tedy dostane listinu k hlasování per rollam. Pokud bude předseda hlasovat PROTI, nebo se hlasování neúčastní, máte proti němu dva hlasy PRO. Bude se pochopitelně hlasovat o odvolání předsedy z funkce předsedy představenstva a o volbě nového předsedy.


Mimochodem, co říkají vaše stanovy o oprávnění svolat členskou schůzi ?

Justitianus

Vložil espinoza, 28. Září 2023 - 7:49

Justianus . „ČS svolává představenstvo“ klasické stanovy družstev. My jsme / 2 členky/ ČS svolaly a předseda 3 hodiny poté vyhotovil novou pozvánku s oznámením, že naše je neplatná, protože jsme ji nevyvěsili na nástěnku – google disk – který nám byl znepřístupněn. Schůze představenstva je svolána, předseda dostal pozvánku a odpověděl, že si můžeme svolávat jak chceme, že je to neplatné, protože podle stanov schůzi představenstva svolává předseda.

Vložil Sudič (bez ověření), 28. Září 2023 - 7:54

Espinozo,

klid, soud při posuzování usnášeníschopnosti a platnosti rozhodnutí způsob svolání nazajímá ani nezkoumá.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".