Vypořádání vyúčtování

Vložil Loewe (bez ověření), 12. Červen 2019 - 16:26 ::

Vlastníci dostávají vyúčtování do 4 měsíců od konce účetního období. Na reakci na vyúčtování mají vlastníci 30 dní. Do kolika dní se musí s námitkami vlastníků vypořádat výbor SVJ (respektive osoba odpovědná za vypracování vyúčtování)a zaslat vlastníkovi odpověď? (Můžete uvést příslušný paragraf občasnkého zákona?)

Děkuji předem za odpověď

L.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Červen 2019 - 17:00

  Když čtu ty opsané nesmysly (4 měs. na vyúčtování, 3 měs. na vypořádání) tak si říkám jestli jsou ti co pro to hlasují při smyslech. My máme 1 měsíc od konce roku (vyžádáme si mimořádné faktury) a 14 dnů na vypořádání. Stejných 14 dnů na reklamaci. Chápu, že u centrálního tepla se takto postupovat nedá.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 12. Červen 2019 - 17:42

  Legislativně je to upraveno jen pro služby spojené s užíváním bytů (tzn. nikoliv pro správu domu) a je to 30 dní od doručení námitek. Zákon o službách § 8 odst. 2. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

  Vložil Loewe (bez ověření), 13. Červen 2019 - 5:39

  „Služby“ jsou jednou ze součástí vyúčtování. Předpokládám, že je ve vyúčtování uvedené také rozpočítání nákladů za správu a čerpání z „fondu oprav“. Pokud zákon upravuje jen „služby“, pak by další položky měly/mohly být ošetřené ve stanovách (?)

  Vložil Nečlen (bez ověření), 12. Červen 2019 - 18:14

  § 1181

  (1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

  (2) Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k témuž dni do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

  Vložil Loewe (bez ověření), 13. Červen 2019 - 5:31

  § 1181 řeší situaci, kdy nemá vlastník námitky vůči vyúčtování. Já jsem v původním textu ale uvedl, že vlastník má výhrady vůči vyúčtování a tedy předpokládám, že statutární orgán k tomu zaujme stanovisko a vlastníkovi odpoví.

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 13. Červen 2019 - 8:59

  „§ 1181“

  § 1181 nic neřeší, protože se nepoužije.

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 13. Červen 2019 - 10:06

  Dáváte mínus.

  To nic nemění na tom, že se § 1181 nepoužije, podle judikatury i literatury.

  Vložil Nečlen (bez ověření), 13. Červen 2019 - 8:16

  „předpokládám, že statutární orgán k tomu zaujme stanovisko a vlastníkovi odpoví“

  Pokud jste vaše vyúčtování reklamoval v zákonné lhůtě 30 dnů od doručení,pak by Vám mělo být nejprve písemně(emailem)oz­námeno,že reklamace byla uznána nebo neuznána a v případě jejího uznání,opět do 30 dnů od potvrzení o přijetí vašeho dopisu statutárním orgánem (nejlépe s doručenkou),Vám bude doručeno nové vyúčtování.

  Vložil Nečlen (bez ověření), 12. Červen 2019 - 18:24

  Mínusovači, dejte si pohov. Toto není můj příspěvek.

  Vložil Bruno Sladký (bez ověření), 12. Červen 2019 - 18:16

  Pane Nečlene,

  § 1181 OZ se nepoužije, protože přednost má (odlišná a podrobnější) úprava podle speciálního zákona.

  Je navrženo vypuštění § 1181 OZ.

  Vložil Nečlen (bez ověření), 12. Červen 2019 - 19:31

  Pokud není novela NOZ schválena a v tisku, pak platí to, co je v z.č.89/2012 Sb.,uvedeno!

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 12. Červen 2019 - 20:19

  Pan Nečlen zde byl se svým nickem zřejmě dříve. Proto žádám, aby nebyl automaticky mínusován jen kvůli svému nicku, který jsem nevědomky použil. Od této chvíle mínusy prosím na Nečlen II.

  Vložil Bruno Sladký (bez ověření), 12. Červen 2019 - 18:10

  V zájmu hospodárnosti se i vyúčtování záloh na správu v praxi často řídí termíny předepsanými pro vyúčtování záloh na služby. Je výhodné rozeslat obě vyúčtování najednou. Předepsáno to ale není.

  Je otázka, zda to, že vyúčtování záloh na správu není blíže upraveno, je opomenutí nebo úmysl zákonodárce. Pokud by to měl být úmysl, hledejme důvod takovéhoto opomenutí. Judikatura i literatura je zajedno v tom, že zálohy na správu je třeba vyúčtovat (což není překvapivé, každou zálohu je třeba vyúčtovat). Už méně se dočteme o termínech tohoto vyúčtování a rovněž se jenom málo dočteme o vyrovnání (vypořádání) plynoucího z vyúčtování záloh na správu, jako by autoři i soudy čekali, až vyřeší někdo jiný (kdo?).

  Vložil Loewe (bez ověření), 13. Červen 2019 - 5:54

  Není přece jen nějaké ustanovení v zákonu o účetnictví (respektive souvisejících zákonech), jak se vypořádat s námitkami?

  Vložil Není (bez ověření), 13. Červen 2019 - 6:43

  Není. Od toho jsou stanovy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".