Vyměněné sklepy-změna v Prohlášení vlastníka?

Vložil Radka, 29. Leden 2009 - 20:22 ::

Dobrý večer,před několika dny jsem zde sepsala náš problém se sklepem.Překo­pírovala jsem ho níže, protože jsem byla u „správce“, který zajišťoval odprodeje bytů a dozvěděla jsem se, že vůbec nestačí jen sklepy vyměnit,i když první informace byla jiná, ale že snad musí proběhnout změny v Prohlášení vlastníka s ověřenými podpisy a změnu na katastru,když si ty sklepy budeme vyměňovat tak, jak vlastně mají být a je to tak i podle kupní smlouvy.My jsme si zaplatili za velký sklep,máme ho uvedený v kupní smlouvě, ale na plánku(příloha ke kupní smlouvě) , kde jsou rozkreslené sklepy,nebytové prostory a byty vč.jejich velikostí máme zakreslený sklep malý.A prý kvůli tomu, že je to tak i na katastru musí proběhnout vše,takhle složitě.Je to opravdu tak?Děkuji za případné odpovědi.Radka

Dříve zveřejněný dotaz:

Dobrý den, kupovali jsme si městský byt a nyní jsme ve společenství vlastníků.Po nějaké době jsme zjistili,že jsme sice koupili k bytu sklep,ale jiný.A teď nevíme,co dělat. Ve smlouvě máme velikost sklepa přes 7m čtver.,který původně k bytu i patřil,ale ve skutečnosti používáme sklep menší a to o velik.přes 2m čtver.Ten, co patří k našemu bytu, používá člověk z jiného patra a bytu.Ten druhý nájemník zkrátka používá náš velký sklep,ale koupil ten malý.K fyzické výměně došlo ještě před prodejem.Rádi bychom se dostali zpátky do velkého sklepa,když k našemu bytu původně patřil a i jsme ho koupili,ale ten druhý nájemník se cítí ukřivděn a nechce si sklepy zpátky vyměnit.Zřejmě si velký sklep obsadil v době,než jsme se nastěhovali a ten velký sklep byl nějakou dobu volný.A nám při koupi nedošlo,že je ta výměna provedena. Můžete mi někdo poradit,jak se k našemu sklepu dostat zpátky?Nebo je to jen o lidské slušnosti a domluvě?I když po první rozmluvě s panem sousedem to nevypadá,že by se chtěl velkého sklepu vzdát.Ale my vlastně zaplatili metry navíc v kupní smlouvě a dále je platíme do fondu oprav,jako nájem.Takže jsme vlastně takoví nedobrovolní sponzoři jednoho sklepa.Firma,která nám byty spravuje a zprostředkovala odprodeje bytů nám sdělila,že si to máme vyřídit mezi sebou a sklepy vyměnit.Ale vlastně i oni mají díl viny,když odvedli špatnou práci.Na plánek nakreslili sklepy tak,jak je viděli,tzn. nám 2m čtver.,ale prodali nám to tak,jak to původně mělo být.Nám 7m a jemu 2m.Asi trochu divočina,ale my nevíme,co dělat. Díky za reakce.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr, 30. Leden 2009 - 11:48

  Na téma prohlášení vlastníka tu již vlákna jsou, např. „Upresneni vykladu 72/94“

  Nebo „Nahlédnutí do Prohlášení vlastníka“ Vložil …, 17. Leden 2009 – 14:38 „Prohlášení vlastníka je základní listinou daného domu s vymezenými jednotkami dle ZoVB. (Jedná se o „Rodný list“ domu, který by měl mít výbor SVJ pro řádný výkon správy.) Prohlášení vlastníka je VEŘEJNOU LISTINOU a příslušný katastrální úřad v souladu se zákonem o KN musí nechat nahlédnout do Prohlášení… nebo za úplatu pořídit kopii daného materiálu. Všechny změny původního Prohlášení… se zapisují-vkládají do KN. V případě, že tak není učiněno, je daná změna neplatná-nenabyla právní účinnosti“.

  Zákon o bytech hovoří toto: "§ 4 Prohlášení vlastníka budovy (1) Vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami [§ 2 písm. h)] a společnými částmi domu [§ 2 písm. g)]. Prohlášení musí mít písemnou formu. Prohlášení je povinnou přílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu první jednotky v domě. (2) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat

  1. popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení,
  2. určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek,
  3. práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek,

  (3) K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".